ปธน. ไช่อิงเหวิน พบ รมว. กลาโหมกัวเตมาลา คาดหวังกระชับสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้น

  • 15 March, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
วันที่ 15 ปธน. ไช่อิงเหวินพบกับ Luis Miguel Ralda Moreno รมว. กลาโหมกัวเตมาลา

วันที่ 15 ปธน. ไช่อิงเหวินพบกับ Luis Miguel Ralda Moreno รมว. กลาโหมกัวเตมาลา ปธน. กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ขรก. สองฝ่ายมีการติดต่อระหว่างกันบ่อยครั้ง และดำเนินโครงการอบรมบุคลากรทหารการทูต ปธน. คาดหวังในอนาคตจะมีการติดต่อกันมากขึ้นกระชับสัมพันธ์แนบแน่นยิ่งขึ้น

ปธน. กล่าวว่า ไต้หวัน-กัวเตมาลาสถาปนาความสัมพันธ์เกินกว่า 80 ปี  สองฝ่ายมีการติดต่อแนบแน่น ส่งเสริม สนับสนุนกันและกัน ในปีที่แล้วไต้หวันเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองฮวาเหลียน ส่วนกัวเตมาลาภูเขาไฟปะทุสองฝ่ายล้วนมีการแสดงความแสดงห่วงใยและช่วยเหลือกัน ปธน. ชี้ว่า การฟื้นฟูหลังประสบภัยในกัวเตมาลา รมว. Moreno เป็นผู้ดำเนินการ ได้รับผลดีเป็นที่พอใจ ปธน. ในฐานะตัวแทนชาวไต้หวันขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัย

ปธน. กล่าวขอบคุณที่กัวเตมาลาสนับสนุนไต้หวันเรื่อยมา การประชุมคณะกรรมการบริหาร WHO เมื่อ 1 เดือนกว่าที่ผ่านมา ได้อภิปรายสนับสนุนไต้หวัน ยกย่องต่อการอุทิศด้านการแพทย์และการป้องกันโรคของไต้หวัน เรียกร้องสังคมโลกอย่าได้ละเลยปัญหาไต้หวันถูกกีดกันนอก WHO

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore