:::

ปธน. ไต้หวันคาดหวัง อาศัยพลังชาวจีนโพ้นทะเลผลักดันการติตต่อกับประเทศมุ่งใต้ใหม่

  • 15 March, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไต้หวันคาดหวัง อาศัยพลังชาวจีนโพ้นทะเลผลักดันการติตต่อกับประเทศมุ่งใต้ใหม่
ในวันที่ 15 ปธน. ไช่อิงเหวินเปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวจีนโพ้นทะเล ในการประชุมชาวจีนเอเชียปี 2019 เข้าพบ

ในวันที่ 15 ปธน. ไช่อิงเหวินเปิดโอกาสให้ตัวแทนชาวจีนโพ้นทะเล ในการประชุมชาวจีนเอเชียปี 2019 เข้าพบ ปธน. เรียกร้องอาศัยพลังชาวจีนโพ้นทะเลพลังช่วยผลักดันการเจรจาสื่อสารกับอาเซียนและเอเชียใต้ซึ่งเป็นเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น

ปธน. ชี้ว่า ในช่วงนี้ ไต้หวันยังคงพบกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการทูตหลายประการ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ความขัดแย้งการค้าสหรัฐฯ กับจีน ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก ขอบคุณผู้นำวงการชาวจีนโพ้นทะเลที่ยังคงช่วยเหลือสนับสนุนอย่างแน่นแฟ้นต่อไต้หวัน

ปธน. ชี้ว่า รัฐบาลยังคงผลักดันโครงการสำคัญหลายประการ ในด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ 5 + 2  ได้มีผลงานที่น่าพอใจ มีเงินทุนและเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าสู่ไต้หวันทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีอวกาศ มีผลสำเร็จระดับโลก หวังว่าผู้นำวงการชาวจีนโพ้นทะเลจะให้การสนับสนุนเป็นปากเสียงให้แก่ไต้หวันในสังคมโลก เพื่อให้ไต้หวันได้ก้าวไปข้างหน้าทัดเทียมกับทั่วโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore