:::

กลุ่มเรียกร้องยกเลิกโทษประหารระบุไม่ควรใช้เหตุผลประชาชนไม่สนับสนุนมาคัดค้านการยกเลิกโทษประหาร

  • 18 March, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
กลุ่มเรียกร้องยกเลิกโทษประหารระบุไม่ควรใช้เหตุผลประชาชนไม่สนับสนุนมาคัดค้านการยกเลิกโทษประหาร
กลุ่มเรียกร้องยกเลิกโทษประหารระบุไม่ควรใช้เหตุผลประชาชนไม่สนับสนุนมาคัดค้านการยกเลิกโทษประหาร

            สหพันธ์รณรงค์ยกเลิกโทษประหารไต้หวัน ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการยกเลิกโทษประหารของชาวไต้หวันทั้งสนับสนุนและคัดค้าน ระบุว่า รัฐบาลไต้หวันอ้างความเห็นของประชาชนส่วนใหญ่คัดค้านการยกเลิกโทษประหารมาเป็นเหตุผลที่ไม่อาจยกเลิกโทษประหารนั้น ความจริงแล้ว การสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวไม่อาจมองอย่างง่าย ๆ แต่รัฐบาลควรพิจารณาอย่างลึกซึ้ง แล้วพิจารณากำหนดนโยบายอย่างรอบคอบ

            สหพันธ์รณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิตไต้หวัน โดยการสนับสนุนของ the Death Penalty Projectสหราชอาณาจักร เผยแพร่รายงานดังกล่าว ซึ่งได้เตือนรัฐบาลไต้หวันว่า หากจะรอให้ความเห็นของประชนเกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจเรื่องโทษประหารชีวิต ก็จะไม่มีวันผลักดันการปฏิรูปใดๆ ได้ แต่หากเปลี่ยนคำถามก็จะได้คำตอบว่า ผู้คัดค้านลดลง

            นายฉวีไฮ่เหยียน (瞿海源) สหพันธ์รณรงค์ยกเลิกโทษประหารชีวิต ระบุว่า "ความเห็นเหล่านี้เป็นการแสดงออกของอารมณ์ทั้งสิ้น นโยบายไม่ควรอาศัยเหตุผลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎหมายต่าง ๆ ไม่ควรยึดถือเฉพาะความเห็นที่สำรวจได้หรือความเห็นของสื่อเท่านั้น เพราะมันเป็นเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น การกำหนดกฏหมายต้องคำนึงถึงระยะยาว และความจริงของการก่ออาชญากรรม ตลอดจนระดับของการก่อให้เกิดอันตราย ตลอดจนการอ้างคำพิพากษาที่ผ่านมา ไม่ควรอาศัยอารมณ์มาตัดสินว่า หมอนี่ดื่มแล้วขับชนคนตายหลายครั้ง แล้วพิพากษาประหารชีวิตเลย แบบนี้มันง่ายเกินไปมั้ง" 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore