ไต้หวันมีมูลค่าการส่งออกถั่วแระสูงสุดในรอบ 28 ปี ครองแชมป์ในตลาดญี่ปุ่นติดต่อกัน 11 ปี

  • 15 April, 2019
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ไต้หวันมีมูลค่าการส่งออกถั่วแระสูงสุดในรอบ 28 ปี ครองแชมป์ในตลาดญี่ปุ่นติดต่อกัน 11 ปี

     ถั่วแระ พืชเศรษฐกิจของไต้หวันได้รับการขนานนามว่า ทองเขียว นายไต้ซุ่นฟา (戴順發) ผอ.สถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตร พื้นที่เขตเกาสง คณะกรรมการการเกษตร กล่าวว่า ปริมาณการส่งออกถั่วแระของไต้หวันเติบโตขึ้นมาก ปีที่แล้วส่งออกถึง 37,520 ตัน มูลค่าการค้า 81.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2,450 ล้านเหรียญไต้หวัน) สูงที่สุดในรอบ 28 ปี เอาชนะจีนแผ่นดินใหญ่และไทย เป็นแชมป์การส่งออกถั่วแระไปยังญี่ปุ่นติดต่อกัน 11 ปีแล้ว

     ปัจจุบันถั่วแระจากไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ส่งออกไปยังญี่ปุ่นมีภาษีศุลกากร 0% ส่วนถั่วแระจากไต้หวัน และจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงมีภาษีศุลกากร 6% แต่ถั่วแระแช่แข็งของไต้หวันสามารถเอาชนะไทยและจีนแผ่นดินใหญ่ได้ โดยครองสัดส่วนมากที่สุดในตลาดญี่ปุ่นถึง 44.8% ปัจจัยหลักมาจากการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน การวิจัยพัฒนานวัตกรรม ทำให้เกิดผลสำเร็จ

     เมื่อดูจากตัวเลขสัดส่วนในตลาดญี่ปุ่น ไต้หวันครองสัดส่วน 44.8% มากกว่าคู่แข่งอย่างไทย 1.63 เท่า และมากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ 1.91 เท่า ส่วนราคาจำหน่ายที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่นอยู่ที่กิโลกรัมละ 250 เยน สูงกว่าไทยซึ่งจำหน่ายในราคา 235 และ 240 เยน/กก. และสูงกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งจำหน่ายในราคา 189 เยน/กก. ถึง 31.9%

     นอกจากนี้ ไต้หวันจะขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศอื่นๆ นอกจากส่งออกถั่วแระไปยังญี่ปุ่น 85.4% จะขยายตลาดไปยังสหรัฐ แคนาดา และประเทศอื่นๆ อีกด้วย รวม 24 ประเทศ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore