:::

ปธน.ไช่อิงเหวิน ย้ำฝ่ายความมั่นคงต้องป้องกันและปราบปรามภัยจากเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเข้มงวด

  • 25 April, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ปธน.ไช่อิงเหวิน ย้ำฝ่ายความมั่นคงต้องป้องกันและปราบปรามภัยจากเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเข้มงวด
ปธน.ไช่อิงเหวิน ย้ำฝ่ายความมั่นคงต้องป้องกันและปราบปรามภัยจากเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเข้มงวด

           ในวันนี้ (25 เมษายน) ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน (蔡英文) ได้พบปะกับคณะเจ้าหน้าที่คลังสมองสหรัฐฯ ที่เดินทางมาเยือนไต้หวัน ซึ่งครั้งนี้เป็นหน่วยงาน Center for a New American Security (CNAS) ที่รับผิดชอบดำเนินโครงการความมั่นคงของคนรุ่นใหม่ (NextGen) เพราะปัจจุบันภัยอันตรายที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบออกไปในวงกว้าง ดังนั้นการสร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาดูแลจัดการปัญหาระดับชาติจึงเป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญ

           ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินกล่าวขณะพบปะกับคณะของ CNAS ว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้เสนอแผนการล่าสุดสำหรับต่อต้านภัยคุกคามที่มาจากเทคโนโลยีระดับสูง รวมถึงได้ศึกษาถึงวิธีการตอบโต้กลับผ่านช่องทางอันหลากหลายด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลข่าวสารเท็จที่สามารถแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งไต้หวันก็กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาการถูกโจมตีผ่านข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงและถูกคุกคามเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยเช่นกัน ดังนั้นหน่วยงานด้านความมั่นคงของชาติจึงมีหน้าวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกและพัฒนามาตรการโต้ตอบทางเทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore