:::

กต.ไต้หวันประกาศยกเว้นวีซ่าให้ราชอาณาจักรเอสวาตินี พำนักได้สูงสุด 90 วัน เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

  • 26 April, 2019
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
กต.ไต้หวันประกาศยกเว้นวีซ่าให้ราชอาณาจักรเอสวาตินี พำนักได้สูงสุด 90 วัน เริ่ม 1 มิ.ย.นี้
กต.ไต้หวันประกาศยกเว้นวีซ่าให้ราชอาณาจักรเอสวาตินี พำนักได้สูงสุด 90 วัน เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

   จากการที่ไต้หวันยึดมั่นบนพื้นฐานของหลักการมอบสิทธิประโยชน์เท่าเทียมและให้ความสำคัญกับประเทศพันธมิตรอย่างราชอาณาจักรแห่งเอสวาตินี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของราชอาณาจักรเอสวาตินี จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เดินทางเข้าไต้หวัน โดยสามารถพำนักได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

     กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า แต่เดิมได้มอบสิทธิประโยชน์โดยการยกเว้นวีซ่าให้แก่หนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของราชอาณาจักรเอสวาตินี ในครั้งนี้ได้ขยายขอบเขตไปยังประชาชนของราชอาณาจักรเอสวาตินีด้วย นอกจากนี้เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ สิทธิประโยชน์เดิมที่มอบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่พลเมืองราชอาณาจักรเอสวาตินีนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย

     สำหรับหนังสือเดินทางทั่วไปของราชอาณาจักรเอสวาตินี จะได้รับยกเว้นวีซ่าสามารถเดินทางมาพำนักในไต้หวันได้สูงสุด 90 วัน หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน เดินทางเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ เยี่ยมเยือน เข้าร่วมนิทรรศการ ธุรกิจ สำรวจดูงาน และแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น ขณะตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า จะต้องแสดงเอกสารการจองโรงแรมที่พัก ข้อมูลของผู้ที่ติดต่อได้ในไต้หวัน และหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน 

    กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า การมอบสิทธิพิเศษยกเว้นวีซ่าให้ประเทศพันธมิตร ก่อนหน้ามีการมอบให้สาธารณรัฐนาอูรู, ตูวาลู, ประเทศพันธมิตรในละตินอเมริกาและทะเลแคริบเบียน โดยหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว การค้าระหว่างไต้หวัน และทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนความเข้าใจและปฏิสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore