close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ครบรอบ 100 ปี ขบวนการ 4 พฤษภาคม เฉินหมิงทงชี้ จีนขาดแคลนแนวคิดประชาธิปไตย

  • 03 May, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ครบรอบ 100 ปี ขบวนการ 4 พฤษภาคม เฉินหมิงทงชี้ จีนขาดแคลนแนวคิดประชาธิปไตย
เฉินหมิงทง陳明通ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่

ในโอกาสครบรอบ 100 ปีขบวนการ 4 พฤษภาคม กระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวันจัดประชุมหัวข้อ “ย้อนทบทวนการพัฒนาประชาธิปไตยจีนแผ่นดินใหญ่ ขบวนการ 4 พฤษภาคม ครบรอบ 100 ปี” ได้เชิญนักวิชาการมาร่วมกันประชุมแสดงความเห็น

ขบวนการ 4 พฤษภาคม (五四運動) เป็นการเคลื่อนไหวต่อต้านจักรวรรดินิยม เรียกร้องปฏิรูปวัฒนธรรมและการเมืองโดยกลุ่มนักศึกษาในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1919 ประท้วงการลงนามสนธิสัญญาแวร์ซาย การปล่อยให้ประเทศญี่ปุ่นได้ดินแดนในมณฑลซานตง การเดินขบวนลุกลามเป็นการประท้วงระดับชาติกระตุ้นชาตินิยม  "ขบวนการ 4 พฤษภาคม" ในความหมายกว้าง มักอ้างอิงช่วงเวลา ค.ศ 1915 - ค.ศ. 1921 หรือเรียกว่า "ขบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมใหม่"

เฉินหมิงทง ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่กล่าวสุนทรพจน์ว่า เขาได้มองอิทธิพลที่เกิดขึ้นในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่จากขบวนการ 4 พฤษภาคม เห็นว่า อุดมการณ์ของขบวนการ 4 พ.ค. ไม่เหลือในจีนอีกแล้ว จีนคอมมิวนิสต์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแย่งชิงในประวัติศาสตร์เท่านั้น ปัจจุบันจีนปิดกั้นสิทธิเสรีภาพการแสดงความเห็น ทำให้จิตวิญญาณประชาธิปไตยในสถาบันศึกษาของจีนถูกกัดกร่อนและปิดบัง

          เฉินหมิงทงกล่าวด้วยว่า หากย้อนดูไต้หวัน จะพบว่ามีการสืบทอดอุดมการณ์ประชาธิปไตย ความเป็นธรรมเป็นฐานแข็งแกร่งในไต้หวัน นานาชาติยกย่องประชาธิปไตยไต้หวัน เป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้แก่ชาวจีน ไต้หวันได้ทำให้ประชาธิปไตยมีความเป็นรูปธรรม โครงสร้างประชาธิปไตยการปกครองโดยประชาชน มีการเปิดกว้างสังคมหลากหลาย นี่คือสิ่งที่พวกเราได้ทำให้ประจักษ์ต่อชาวโลก ได้เชื่อมโยงค่านิยมที่สำคัญ และถือเป็นสิ่งสำคัญของไต้หวันที่จะใช้ชี้นำในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore