close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันขอบคุณรัฐสภาสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านกฎหมาย หลักประกันไต้หวัน 2562 (Taiwan Assurance Act of 2019)

  • 08 May, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวันขอบคุณรัฐสภาสหรัฐฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านกฎหมาย หลักประกันไต้หวัน 2562 (Taiwan Assurance Act of 2019)
นายจางตุนหาน โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน

          สืบเนื่องจากกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านกฎหมายว่าด้วยหลักประกันไต้หวัน 2562 หรือ Taiwan Assurance Act of 2019 ในวันนี้นั้น ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้แสดงความขอบคุณและมีความเห็นว่าการผ่านกฎหมายดังกล่าวในช่วงครบรอบ 40 ปี กฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ไต้หวัน มีความหมายเป็นพิเศษด้วย

            ทั้งนี้ สภาผู้แทนราษฎร สหรัฐฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ตามเวลาทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังได้ผ่านญัตติ "รับรองผลบังคับใช้ของกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ไต้หวัน และคำมั่นสัญญาที่สหรัฐฯ ให้ไว้กับไต้หวัน" ซึ่งมีสาระสำคัญ เช่น เรียกร้องให้การจำหน่ายอาวุธให้แก่ไต้หวันต้องเป็นภารกิจประจำ รื้อฟื้นการเจรจาการค้ากับไต้หวัน รวมทั้งสนับสนุนไต้หวันเข้าเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

            นายจางตุนหาน (張惇涵)  โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้แสดงความขอบคุณสหรัฐฯ และระบุว่า สหรัฐฯ เป็นหุ้นส่วนที่สำคัญที่สุดในประชาคมโลกของไต้หวัน ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหุ้นส่วนที่วางใจได้ที่จะร่วมธำรงค์รักษาเสถียรภาพและและสันติภาพในภูมิภาคนี้ ไต้หวันในปัจจุบันไม่ใช่ไต้หวันที่ตั้งอยู่บนช่องแคบไต้หวันเท่านั้น แต่มีความหมายทางด้านยุทธศาสตร์ในประชาคมโลกด้วย เป็นไต้หวันของแปซิฟิก ในอนาคต ไต้หวันจะแสดงบทบาทในการรักษาเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคต่อไป ร่วมมือกับประเทศที่มีอุดมการณ์เดียวกันรักษาเสถียรภาพ สันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองในอินโดแปซิฟิก 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore