close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

อเมริกาลงโทษทางภาษีต่อจีน ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ว่ากระทบต่อไต้หวันขอบเขตจำกัด

  • 10 May, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
อเมริกาลงโทษทางภาษีต่อจีน ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ว่ากระทบต่อไต้หวันขอบเขตจำกัด
อเมริกาลงโทษทางภาษีต่อจีน ปธน. ไช่อิงเหวินชี้ว่ากระทบต่อไต้หวันขอบเขตจำกัด

สหรัฐอเมริกาเก็บภาษีศุลกากรจากจีนเพิ่มขึ้นเริ่มตอนเช้าวันที่ 10 ปธน. ไช่อิงเหวินแห่งไต้หวัน สาธารณรัฐจีนประชุมความมั่นคงแห่งชาติวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและหาแนวทางรับมือแก้ไข

ปธน. ไช่กล่าวว่า สหรัฐฯ เริ่มเก็บภาษีสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ จากอัตรา 10%  เพิ่มเป็น 25% มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม เป็นสิ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกอย่างมาก และยังมีปัจจัยที่ไม่แน่นอนในอนาคต แม้ปัจจุบันไต้หวันได้รับผลกระทบในขอบเขตจำกัด แต่จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและวางมาตรการรับมือ “หากสหรัฐฯ เพิ่มการลงโทษทางภาษีมากขึ้นจะเกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้นในวันนี้จึงได้ประชุมระดับสูงด้านความมั่นคงในเรื่องของสถานการณ์ล่าสุด เพื่อหารือกันและจะเสนอแนวทางปฏิบัติ พวกเราจะติดตามความเปลี่ยนแปลง และวางมาตรการรับมือที่จำเป็น”

ปธน. กล่าวถึงการรับมือสงครามการค้าจีน-สหรัฐ 4 ประการคือ ไต้หวันมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงแข็งแกร่ง, ในปีนี้ไต้หวันขยายการลงทุนมากที่สุดอีกปีหนึ่ง, ภายใต้สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน รัฐบาลยินดีที่นักธุรกิจไต้หวันกลับลงทุนในประเทศ และที่สำคัญไต้หวันจะต้องเลือกดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทางที่ถูกต้อง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore