:::

เยอรมัน ออสเตรเลียสนับสนุนไต้หวัน กระทรวงการต่างประเทศเรียกร้อง WHO อย่าให้การเมืองแทรกแซง

  • 10 May, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
เยอรมัน ออสเตรเลียสนับสนุนไต้หวัน กระทรวงการต่างประเทศเรียกร้อง WHO อย่าให้การเมืองแทรกแซง
เฉินสือจง (陳時中) รมว. กระทรวงสาธารณสุขฯ ไต้หวันขอบคุณสหรัฐฯ สนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHA

การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHA) จะเริ่มขึ้นวันที่ 20-28 พฤษภาคม ที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ การสมัครทางอินเตอร์เน็ตจะสิ้นสุดวันที่ 6 อย่างไรก็ตามจีนกดดันต่อ WHO ไต้หวันจึงไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เป็นปีที่ 3 แล้ว

กระทรวงการต่างประเทศแถลงในตอนค่ำวันที่ 9 ว่า หลังจากสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา สหภาพยุโรปเรียกร้องอย่างเปิดเผยต่อ WHO ให้เชิญไต้หวันเข้าประชุม ในปีนี้เยอรมัน ออสเตรเลียได้แถลงตามด้วย แสดงให้เห็นว่านานาชาติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วม WHA ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความขอบคุณ

กระทรวงการต่างประเทศแถลงว่าประเทศที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันได้ออกเสียงสนับสนุนไต้หวัน แสดงว่าในเวทีโลกมีการประท้วงการแทรกแซงทางการเมืองที่ไม่เหมาะสม หลายประเทศดำเนินการจริงจังสนับสนุนข้อเรียกร้องที่สมเหตุผลของไต้หวัน WHO ควรยึดมั่นในเรื่องสุขอนามัยแบบมืออาชีพไม่ควรให้เกิดการแทรกแซงทางการเมือง ฟังเสียงของสังคมโลกที่สนับสนุนไต้หวัน และรีบเปิดให้ไต้หวันได้มีส่วนร่วมอย่างสมเหตุผล

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore