ทุนไต้หวันลงทุนอินเดียพุ่ง 12 เท่า

  • 15 May, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ทุนไต้หวันลงทุนอินเดียพุ่ง 12 เท่า

          หลังจากที่ นรม. Narendra Modiแห่งอินเดียเข้าดำรงตำแหน่ง นรม. ของอินเดียเป็นต้นมา ได้ประกาศที่จะปฏิรูปอินเดีย ดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลายประการ ทำให้อินเดียที่มีประชากรจำนวนมหาศาลกลายเป็นตลาดใหม่ที่ไม่อาจมองข้ามได้ และจากสถิติของสำนักคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน กระทรวงเศรษฐการไต้หวันระบุว่า ปีที่แล้ว ทุนไต้หวันลงทุนในอินเดียเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่าตัว

            ปี 2561 ทุนไต้หวันยื่นขออนุญาตไปลงทุนในอินเดียรวมทั้งสิ้น 21 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 361.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ 8 โครงการ มูลค่า 30.559 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นถึงครึ่งหนึ่งของยอดรวมการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดของทุนไต้หวันที่มีรวมทั้งสิ้น 718 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

            ปี 2560 อินเดียเป็นหน่วยเศรษฐกิจอันดับ 7 ของโลก มีประชากรเกินกว่า 1,300 ล้านคน มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก อายุเฉลี่ยเพียง 29 ปี กำลังซื้อเป็นอันดับ 3 ของโลก จีดีพีเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 7% กลายเป็นหน่วยเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่ง 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore