ปธน.ไช่อิงเหวินเยือนประเทศแถบทะเลแคริบเบียน มุ่งถ่ายทอดคุณค่าของไต้หวัน

  • 11 July, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ปธน.ไช่อิงเหวินเดินทางเยือนประเทศพันธมิตรแถบทะเลแคริบเบียน มุ่งถ่ายทอดคุณค่าของไต้หวัน

          ช่วงเที่ยงวันนี้ (11 มิถุนายน) ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน (蔡英文) ได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตามแผนการเดินทาง Journey of Freedom, Democracy and Sustainability ซึ่งมีกำหนดเยือนประเทศพันธมิตรในแถบทะเลแคริบเบียน ประกอบด้วยเฮติ, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ กับเซนต์ลูเซีย เป็นระยะเวลา 12 วัน โดยระหว่างการเดินทางจะมีการเปลี่ยนเครื่องและบินผ่านน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาด้วย การเดินทางในครั้งนี้มีเป้าหมายคืออิสรภาพและประชาธิปไตยที่ยั่งยืน โดยต้องการแสดงให้นานาชาติเห็นว่าไต้หวันต้องการแบ่งปันเรื่องราวอันมีคุณค่าเกี่ยวกับเสรีภาพและประชาธิปไตย ดังนั้นการนำพาเรื่องราวที่มีคุณค่าต่อประเทศออกไปสู่สากลจึงเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

          ก่อนออกเดินทาง ประธานาธิบไช่อิงเหวินแถลงว่า การเดินทางเยือนประเทศพันธมิตรครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการที่ต้องการสื่อออกไปยังประเทศต่างๆ ประกอบด้วย 1.การแบ่งปันคุณค่าของการเปิดเสรีภาพ 2.ไต้หวันจะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบอบประชาธิปไตย โดยหวังที่จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากประเทศที่มีแนวคิดด้านประชาธิปไตยไปในทิศทางเดียวกัน 3.ไต้หวันมีเป้าหมายของพัฒนาแบบยั่งยืน และพร้อมที่ส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือกับนานาประเทศ ซึ่งในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศต่างๆ ก็จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีความรวดเร็วและขยายผลได้เป็นวงกว้าง ช่วยในการแนะนำความสำเร็จของไต้หวันจากการร่วมกิจกรรมในเวทีระดับนานาชาติ, ผลลัพธ์จากความพยายามเจรจาทางการทูต และเรื่องราวอื่นๆ ภายในประเทศให้เป็นที่ประจักษ์

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore