เด็กไต้หวันนิยมใช้งานโซเชียลมีเดียดูคลิปวิดีโอเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน

  • 11 July, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เด็กไต้หวันนิยมใช้งานโซเชียลมีเดียดูคลิปเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน

           คุณคิดว่าช่วงปิดเทอมแบบนี้เด็กๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปการทำอะไร เด็กจำนวนไม่น้อยใช้เวลาไปกับการเล่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจากการสำรวจของมูลนิธิ The Child Welfare League Foundation ของไต้หวันพบว่า เด็กวัยรุ่นไต้หวันจำนวนไม่น้อยมีความฝันอยากเป็นเน็ตไอดอลรุ่นเยาว์ ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กลุ่มหลงไปกับการเล่นแอพพลิเคชั่นมือถือหรือชมคลิปวิดีโอต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย จากผลสำรวจยังพบว่า เด็กไต้หวันอายุเฉลี่ย 10 ปี กว่าร้อยละ 80 มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเอง ในจำนวนนี้มีเด็กร้อยละ 25.6 ใช้เวลาเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อวันไปกับการดูคลิปวิดีโอสั้น และมีเด็กร้อยละ 14.6 ใช้เวลาเฉลี่ยเกิน 4 ชั่วโมงต่อวันดูคลิปวิดีโอสั้น และหากใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อดวงตาและประสิทธิภาพการมองเห็นในระยะยาวได้ ดังนั้นจึงอยากแนะนำให้ผู้ปกครองควบคุมระยะเวลาการใช้งานโทรศัพท์มือถือของบุตรหลานให้เหมาะสม เพราะการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานนอกจากจะส่งผอต่อระบบประสาทตาในระยะยาวแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เด็กเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อจากภัยอันตรายบนอินเทอร์เนตได้ด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore