close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

การอบรมทูตเยาวชนระหว่างประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปีนี้ เริ่มขึ้นแล้ว

  • 30 July, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
การอบรมทูตเยาวชนระหว่างประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปีนี้ เริ่มขึ้นแล้ว
ไล่หมิงฉี (賴銘琪) ผู้อำนวยการกิจการ NGO ของกระทรวงการต่างประเทศ แถลง ในเดือนสิงหาคมว่า เริ่มตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม ทูตเยาวชนแบ่งเป็น 3 ชุด แยกย้ายไปเยือนคิริบาสกับหมู่เกาะโซโลมอน ฟิลิปปินส์กับมาเลเซีย และไทยกับอินโดนีเซีย เป็นเวลา 10 วัน Photo:CNA,Taiwan

ทูตเยาวชนระหว่างประเทศ จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันปีนี้ได้มีการคัดเลือกเยาวชน 75 คน เริ่มการฝึกอบรมในวันที่ 30 ในปีนี้ โครงการทูตเยาวชนระหว่างประเทศรับสมัครนักเรียนนักศึกษารวม 1,100 คน มีจำนวนมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งแสดงให้เห็นการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ได้รับความสนใจจากเยาวชนมากขึ้น

หลังผ่านการคัดเลือกรอบแรก รอบที่สองและรอบสุดท้าย เลือกเยาวชนได้ 75 คน เข้าร่วมหลักสูตรอบรม 4 เดือน จากนั้นจะแยกย้ายไปเยือนประเทศเอเชียแปซิฟิก เอเชียอาคเนย์และเอเชียใต้

ไล่หมิงฉี (賴銘琪) ผู้อำนวยการกิจการ NGO ของกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่า เริ่มตั้งแต่ วันที่ 25 สิงหาคม ทูตเยาวชนแบ่งเป็น 3 ชุด แยกย้ายไปเยือนคิริบาสกับหมู่เกาะโซโลมอน ฟิลิปปินส์กับมาเลเซีย และไทยกับอินโดนีเซีย เป็นเวลา 10 วัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore