ม.เกาสงและจุฬาฯร่วมมือกันจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทย ครั้งที่ 4

  • 13 August, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
ถงซื่อเหิง (กลาง)ผอ.ฝ่ายการศึกษา ไล่อี๋ซิ่ว(ที่ 1 จากซ้าย)ผอ.ศูนย์ภาษา ม.เกาสง และกรรมการคุมสอบจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง (National University of Kaohsiung, NUK) ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL) ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4  ระหว่างวันที่ 3 – 4  ส.ค. ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับฝึกพูด (Novice) ระดับกลาง (Intermadiate) ระดับดี  (Advanced) ระดับดีมาก  (Superior) ระดับดีเด่น  (Distinguished)โดยสถาบันภาษาไทยสิรินธร ได้จัดส่งกรรมการมาคุมสอบในไต้หวันทุกรอบ

   ม.เกาสง แถลงว่า การร่วมมือกับสถาบันภาษาไทยสิรินธร จัดการทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL) นอกจากจะเป็นการให้บริการทดสอบความสามารถทางภาษา กับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ในไต้หวันแล้ว ยังเป็นการขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ และบ่มเพาะบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษา มากกว่า 2 ภาษาขึ้นไป นอกจากนี้ ยังเป็นการคงไว้ซึ่งความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ตลอดจนร่วมผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – ไทยในด้านการศึกษาต่างๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อุตสาหกรรมสืบไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore