ขึ้นแล้ว! ค่าจ้างขั้นต่ำปรับเป็น 23,800 NT/เดือน ค่าจ้างรายชม.เป็น 158 NT เริ่มปีหน้า

  • 14 August, 2019
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ขึ้นแล้ว! ค่าจ้างขั้นต่ำปรับเป็น 23,800 NT/เดือน ค่าจ้างรายชม.เป็น158 NT

     การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจัดขึ้นในวันนี้ (14 ส.ค.) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หลังจากผ่านการประชุมหารือยาวนานถึง 6 ชม. ในที่สุด ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำปีหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 จาก 23,100 เหรียญไต้หวัน/เดือน เป็น 23,800 เหรียญ/เดือน เพิ่มขึ้น 700 เหรียญ ปรับขึ้นอัตรา 3.03% ค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับแรงงานท้องถิ่นที่หารายได้เสริมหรือผู้ทำงานเป็นรายชั่วโมงจาก 150 เหรียญ/ชม. เป็น 158 เหรียญ/ชม. ปรับขึ้น 5.33%  มีแรงงานที่ได้รับประโยชน์เป็นแรงงานท้องถิ่น 1.36 ล้านคน แรงงานข้ามชาติ 430,000 คน และกลุ่มลูกจ้างรายชั่วโมง 520,000 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.31 ล้านคน

     การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี 2559 โดยมีการปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำในอัตรา 5%, 4.72%, 5% และ 3.03% ตามลำดับ จากครั้งแรก 21,009 เหรียญ เป็น 22,000, 23,100 และครั้งล่าสุด 23,800 เหรียญ ส่วนค่าจ้างรายชั่วโมงปรับขึ้นในอัตรา 5.56%, 4.72%, 7.14% และ 5.33% จากครั้งแรก 133 เหรียญ เป็น 140, 150 และครั้งล่าสุด 158 เหรียญ/ชม.

     ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจัดการประชุมในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี ประกอบด้วยตัวแทน 4 ฝ่าย ได้แก่ แรงงาน นายจ้าง ภาครัฐ และนักวิชาการ ร่วมหารือเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำโดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจ, การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผู้บริโภค (CPI), ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) เป็นต้น ในการประชุมครั้งนี้ฝ่ายแรงงานเสนอให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่อัตรา 5% ส่วนฝ่ายนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ปรับขึ้นที่อัตรา 3% ด้านฝ่ายนายจ้างเสนอให้ปรับขึ้นเพียง 300 เหรียญ หรืออัตรา 1.29% เท่านั้น ในที่สุด กระทรวงแรงงานเสนอให้ปรับขึ้น 700 เหรียญ จาก 23,100 เหรียญไต้หวัน/เดือน เป็น 23,800 เหรียญ/เดือน เพิ่มขึ้นในอัตรา 3.03% ส่วนค่าจ้างรายชั่วโมงจาก 150 เหรียญ/ชม. เป็น 158 เหรียญ/ชม. เพิ่มขึ้นในอัตรา 5.33% ทั้งฝ่ายแรงงานและฝ่ายนายจ้างไม่ได้มีการคัดค้าน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้ข้อสรุปและมีมติเห็นชอบตามอัตราดังกล่าว แต่ยังต้องดำเนินการยื่นต่อสภาบริหารให้อนุมัติในขั้นตอนต่อไป

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore