หน่วยงานท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

  • 15 August, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
หน่วยงานท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

           แต่ละท้องถิ่นล้วนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง โดยเฉพาะพื้นที่เขตฮวาเหลียน-ไถตงของไต้หวันที่มีกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ก็มักจะมีการจัดกิจกรรมหรืองานเฉลิมฉลองในท้องถิ่นอันเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น อย่างเช่นงาน Alang Tkijig Festival x Life & Live ซึ่งจัดขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ก็มีระดมสมาชิกในชนเผ่า Truku ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาร่วมกิจกรรม และเชิญให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบชนเผ่า ทั้งการล่าสัตว์ การทอผ้า และภูมิปัญญาท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ส่วนที่เมืองไถตงก็มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีชื่อว่า Amis Music Festival ซึ่งก่อตั้งโดยนักร้องรางวัลม้าทองคำ Suming เป็นเทศกาลดนตรีที่ช่วยพลิกพื้นชีวิตให้กับชุนชนบ้านเกิด Dulan แม้จะไม่มีสถานที่สำหรับจัดงานอย่างเป็นทางการ แต่เทศกาลดนตรีนี้ก็สามารถดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาร่วมชมงานในแต่ละปีได้มากกว่า 5,000 คน ซึ่งปีนี้งาน Amis Music Festival ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในเดือนพฤศจิกายน ผู้ที่สนใจก็สามารถจองตั๋วได้ล่วงหน้าแล้ว

           การผสมผสานระหว่างธรรมชาติ วิถีชีวิตชนเผ่า วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนใหม่ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในไต้หวันคงอยู่และกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ช่วยดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว แลเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore