การรถไฟไต้หวันเผยสถิติครึ่งปี มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

  • 15 August, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
การรถไฟไต้หวันเผยสถิติครึ่งปี มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์

        หลายคนที่เคยมาไต้หวันหรืออาศัยอยู่ที่ไต้หวัน คงมีโอกาสใช้บริการรถไฟของไต้หวันกันบางแล้ว ซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งปลอดภัยและสะดวกสบาย โดยการรถไฟไต้หวันก็ได้ออกมาเปิดเผยสถิติครึ่งแรกของปีค.ศ.2019 เกี่ยวกับการบริการทั้งขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสิ่งของ พบว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการรถไฟเฉลี่ยต่อวัน 645,881 คนครั้ง เพิ่มขึ้นจากสถิติปีค.ศ.2018 ที่มีจำนวนเฉลี่ยต่อวัน 634,404 คนครั้ง ถึงร้อยละ 1.8 ส่วนสถิติบริการขนส่งสินค้าโดยรถไฟคิดเป็นน้ำหนักเฉลี่ย 3.91 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีค.ศ.2018 ที่จำนวนน้ำหนักเฉลี่ย 3.81 ล้านตัน ถึงร้อยละ 3 สำหรับรายรับค่าตั๋วผู้โดยสารครึ่งแรกของปีค.ศ.2019 เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณ 425,000 เหรียญไต้หวัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อย 0.9

        การรถไฟฟ้าไต้หวันวิเคราะห์ว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารและการใช้บริการขนส่งสินค้าน่าจะมาจากการปรับปรุงเส้นทางรถไฟระหว่างอี๋หลานกับฮวาเหลียน เพิ่มจุดจอดรถไฟตามสถานีระยะสั้นในพื้นที่ฝั่งตะวันออก การเชื่อมต่อรถไฟกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นในเขตเมืองต่างๆ รวมถึงการเพิ่มขบวนขนส่งสินค้าระหว่างเมืองด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore