ปธน. ไช่อิงเหวิน เริ่มเคลื่อนไหวหาเสียงเลือกตั้ง คาดหวังดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัย

  • 16 August, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. ไช่อิงเหวิน เริ่มเคลื่อนไหวหาเสียงเลือกตั้ง คาดหวังดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัย

การเลือกตั้งใหญ่ปี 2020 ใกล้เข้ามาแล้ว ปธน. ไช่อิงเหวินยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารประเทศเป็นอันดับแรก แต่ได้เริ่มเคลื่อนไหวจัดตั้งสำนักงานเลือกตั้งส่วนกลางและหน่วยงานสนับสนุนระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของพรรคดีพีพี(พรรครัฐบาล) 20 กว่าคนได้เข้าประจำการในสำนักงานเลือกตั้งฯ แล้ว ทางพรรคดีพีพีเริ่มให้การสนับสนุนต่อ ปธน. ไช่อิงเหวินในด้านการจัดกำหนดการที่ไม่เกี่ยวข้องกับราชการ เตรียมพร้อมเลือกตั้งปี 2020

ปธน. ไช่อิงเหวินเริ่มกิจกรรมหาเสียงร่วมกับกลุ่มสนับสนุนสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กรระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งเร่งการเผยแพร่ผลงานการบริหารผ่านทางสื่อโซเชียลประสานกับทำเนียบประธานาธิบดี สภาบริหารและพรรคดีพีพีตลอดจนร่วมกิจกรรมกลุ่มมิตรเพื่อนชาว DPP ปธน. ไช่ เรียกร้องทุกฝ่ายทำหน้าที่ในฐานะ ตัวแทนของ ปธน. ในการช่วยแก้ข่าวปลอมและช่วยการเผยแพร่ผลงานของประธานาธิบดี

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore