:::

ผลสำรวจล่าสุดเผย ฐานเสียงก๊กมินตั๋งสนับสนุนหานกั๋วอวี๋ 78.6% ฐานเสียงดีพีพีสนับสนุนไช่อิงเหวิน 90.6%

  • 19 August, 2019
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
ผลสำรวจล่าสุดเผย ฐานเสียงก๊กมินตั๋งสนับสนุนหานกั๋วอวี๋ 78.6% ฐานเสียงดีพีพีสนับสนุนไช่อิงเหวิน 90.6%
ผลสำรวจล่าสุดเผย ฐานเสียงก๊กมินตั๋งสนับสนุนหานกั๋วอวี๋ 78.6% ฐานเสียงดีพีพีสนับสนุนไช่อิงเหวิน 90.6%

     การเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 11 มกราคม 2563 นี้ Fount Media จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องความนิยมระหว่างผู้ท้าชิงจากสองพรรคใหญ่ ไช่อิงเหวิน (蔡英文) ประธานาธิบดีไต้หวันคนปัจจุบัน จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP ) กับหานกั๋วอวี๋ (韓國瑜) ผู้ว่าการนครเกาสงคนปัจจุบัน ตัวแทนพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) โดยจัดทำผลสำรวจระหว่างวันที่ 12-13 ส.ค. 2562 จากประชาชนวัย 20 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,078 คน ในเดือนนี้ผลปรากฏว่า ไช่อิงเหวินได้รับความนิยม 44.7% ส่วนหานกั๋วอวี๋ 38.7% ไช่อิงเหวินได้รับความนิยมมากกว่าหานกั๋วอวี๋ 6% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว หานกั๋วอวี๋ได้รับเสียงสนับสนุน 46.7% ขณะที่ไช่อิงเหวิน 43.4% หานกั๋วอวี๋นำไช่อิงเหวินอยู่ที่ 3.3% 

     เนื่องจากพรรคก๊กมินตั๋งพบกับอุปสรรคในการรวมพลังความสามัคคีภายในพรรค ทำให้ประชาชนฐานเสียงพรรคก๊กมินตั๋งให้การสนับสนุนหานกั๋วอวี๋เพียง 78.6% ขณะที่ประชาชนฐานเสียงพรรคดีพีพีให้การสนับสนุนไช่อิงเหวินถึง 90.6%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore