:::

ผู้นำไต้หวันย้ำไม่ยั่วยุแต่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยแห่งชาติและผลประโยชน์ของประชาชน

  • 21 August, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ผู้นำไต้หวันย้ำไม่ยั่วยุแต่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยแห่งชาติและผลประโยชน์ของประชาชน
ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ได้ให้การต้อนรับนักวิชาการที่เข้าร่วมงานสัมมนาว่าด้วยความปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก 2562 ที่กรุงไทเป

ผู้นำไต้หวันย้ำไม่ยั่วยุแต่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยแห่งชาติและผลประโยชน์ของประชาชน

          ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน ได้กล่าวขณะให้การต้อนรับนักวิชาการที่เข้าร่วมงานสัมมนาว่าด้วยความปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก 2562 ที่กรุงไทเป ในวันนี้ว่า สถานการณ์ในอินโดแปซิฟิกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อนาคตของภูมิภาคนี้เต็มไปด้วยตัวแปรที่ไม่มีความแน่นอน หากจะดำรงรักษาเสถียรภาพ สันติภาพ ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองต่อไป เป็นสิ่งท้าทายที่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกำลังเผชิญและจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

          ปธน. ไช่ฯ ระบุว่า "ตั้งแต่ตนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำไต้หวัน เป็นต้นมา ได้พยายามที่จะรักษาสถานะปัจจุบันของช่องแคบไต้หวัน โดยที่ไต้หวันจะไม่ยั่วยุต่อจีน แต่ไต้หวันก็ยืนหยัดที่จะปกป้อง อธิปไตยแห่งชาติและผลประโยชน์ของชาวไต้หวันด้วยความเด็ดเดี่ยว จีนกดดันไต้หวันในประชาคมโลก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวัน ทำลายสถานะปัจจุบันของช่องแคบไต้หวันโดยพลการ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก"

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore