ดีเดย์บัตรประชาชนไต้หวันดิจิทัล ต.ค. ปีหน้า

  • 22 August, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ดีเดย์บัตรประชาชนไต้หวันดิจิทัล ต.ค. ปีหน้า

          สภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีนได้อนุมัติโครงการบัตรประชาชนดิจิทัลรุ่นใหม่ของไต้หวันแล้ว หรือ New eID โดยจะเริ่มใช้เปลี่ยนใช้อย่างเป็นทางการในเดือน ต.ค. ปีหน้า ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ปี แล้วเสร็จทั่วประเทศในปี 2023 รวมทั้งสิ้น 23.59 ล้านคน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,800 ล้านเอ็นที โดย นรม. ซูเจินชาง ได้สั่งการว่า นี่เป็นนโยบายสำคัญในการผลักดันให้รัฐบาลก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงต้องการรวมเอาส่วนต่าง ๆ ของรัฐบาลเข้าไว้ด้วยกัน ทำในสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่ประชาชน ให้บริการด้วยระบบอัจฉริยะ ขณะเดียวกันเป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีมูลค่าเพิ่ม ยกระดับคุณภาพการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

            บัตรประชาชนดิจิทัลรุ่นใหม่ของไต้หวันเป็นแผ่นการ์ดวัสดุ PC เคลือบสีเหลือบไม่ลอก บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลด้วยระบบเรเซอร์ แผ่นชิพไอซีบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันการปลอมแปลงได้ดียิ่งขึ้น ด้านหน้าจะมีชื่อ สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ส่วนด้านหลังจะเป็นสถานะสมรส ชิพไอซี บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภูมิลำเนา ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด สถานะทหาร เพิ่มรหัสลับชื่อสกุลคู่สมรส บิดามารดา สถานที่เกิด เพศและภาพถ่าย นอกจากนี้ ยังมีส่วนของการเพิ่มรหัสการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของตนในลักษณะของการ์ดแสดงตนทางอินเตอร์เน็ต และข้อมูลเอกสารเดินทางสำหรับองค์การบินพลเรือนสากลอีกด้วย

            นายเฉินจงเยี่ยน รมช. มหาดไทย เจ้าของเรื่องระบุว่า "ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ หรืออื่น ๆ แม้แต่ข้อมูลจำลอง จะเป็นข้อมูลในลำดับต่อไปที่เราจะบันทึกลงไปในบัตรประชาชนดิจิทัลนี้ ตลอดจนระบบความปลอดภัยของข้อมูล และยังมีความปลอดภัยของข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อทุกอย่างมีหลักประกันเพียงพอแล้ว ก็จะประสานงานกับหน่วยงานเหล่านี้ เพื่อผลักดันต่อไป"

            ด้านหน้าของบัตรจะมีชื่อประเทศ สาธารณรัฐจีน REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) IDENTITY CARD และมีธงชาติไต้หวันด้วย

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore