บัตรประชาชนไต้หวันรุ่นใหม่มีรูปธงชาติ เริ่มใช้ตุลาคม 2019

  • 23 August, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์

          บัตรประชาชนรุ่นใหม่ ซึ่งออกแบบโดย หลูเส้าหลุน(魯少綸)  สถานีโทรทัศน์  CTS นำรูปพิธีกรฝังเยี่ยหัน(房業涵) จัดทำเป็นบัตรตัวอย่างบัตรให้ประชาชนได้ชม แต่หลายฝ่ายสนใจมุมซ้ายด้านบน ยังมีรูปธงชาติสาธารณรัฐจีนหรือไม่

Kolas Yotaka โฆษกสภาบริหารบอกว่า “บัตรประชาชนรุ่นใหม่จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภา จึงจะยืนยันแน่นอน”

บัตรประชาชนรุ่นใหม่จะมีธงชาติหรือ โฆษกสภาบริหารยังไม่ยืนยัน แต่ตัวอย่างขณะนี้ มีธงชาติปรากฎอยู่ ด้านหน้ามีรูปถ่าย ข้างล่างมีเลขประจำตัว มุมขวาด้านล่างมีวันเดือนปีเกิด ด้านหลังเป็นข้อมูลส่วนบุคคลมีสถานภาพสมรส

สวีกั๋วหย่ง (徐國勇) รมว. กระทรวงมหาดไทยบอกว่า “ที่ด้านหลังมีสถานภาพการสมรส สมรส หรือยังสมรส ไม่ได้ปิดบัง แต่ชื่อคู่สมรสมีการเก็บข้อมูลเป็นความลับอยู่ข้างใน”

ชื่อบิดามารดา ชื่อคู่สมรส สถานะทหาร สถานที่เกิด ที่อยู่ ล้วนแต่ซ่อนอยู่ในแผ่นชิปของบัตรประชาชน เป็นการเก็บความลับส่วนบุคคล

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore