รายงานกลาโหมไต้หวันระบุชัดยุทธศาสตร์ของจีนคือรุกเป็นฝ่ายกระทำ

  • 11 September, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
เส้นประสีน้ำเงินคือแนวเส้นเกาะชายฝั่งทะเลจีนใต้แนวที่ 1 เส้นประสีเหลืองคือแนวเกาะชายฝั่งทะเลจีนใต้แนวที่ 2 (chinatimes.com)

          กระทรวงกลาโหมไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ประกาศรายงานกลาโหมประจำปี 2562 ในวันนี้ (11 ก.ย. 62) โดยนอกจากจะระบุถึงผลสำเร็จในการพัฒนากองทัพของไต้หวันแล้ว ยังได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางทหารและยุทธศาสตร์ทางทหารของจีนอย่างละเอียดด้วย โดยระบุว่า รายงานกลาโหมฉบับนี้ แบ่งเป็น "สร้างบรรยากาศแห่งความปลอดภัย" "ศักยภาพด้านกลาโหม" "พึ่งตนเองด้านกลาโหม" "เป็นตัวของตัวเอง" และ "สืบทอดความภาคภูมิ" ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัยในอินโดแปซิฟิก ภัยคุกคามทางทหารที่ไต้หวันกำลังเผชิญ ตลอดจนชี้แจงเกี่ยวกับการเสริมศักยภาพด้านการทหารของไต้หวันในอีก 2 ปีข้างหน้า ฟื้นฟูอุตสาหกรรมกลาโหม ขยายผลสำเร็จด้านกลาโหมสู่ประชาชน

            ศ. องหมิงเสียน ผอ. สถาบันบัณฑิตศึกษา คณะกิจการระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์ ม. ตัมกัง ไต้หวัน ในฐานะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ไต้หวัน ระบุว่า外: "เราจะเห็นได้ว่า บริเวณแนวเส้นเกาะเลียบชายฝั่งทะเลจีนใต้แนวที่ 2 ประมาณ 2000 กม. จีนติดตั้งขีปนาวุธในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งหมายความว่า ภัยคุกคามทางทหารของจีนได้ขยายจากแนวเส้นเกาะเลียบชายฝั่งทะเลจีนใต้แนวที่ 1 สู่แนวที่ 2 แล้ว เพราะฉะนั้น ไต้หวันจึงต้องพิจารณาเสริมความพร้อมด้านการทหารเพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว"

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore