ผลจากภาวะมีบุตรน้อย!ร.ร.ประถมฯไต้หวัน 39 แห่งมีนักเรียนใหม่แห่งละ1 คน 10 แห่งไม่มีเลยแม้แต่คนเดียว

  • 17 September, 2019
  • อัญชัน ทรงพุทธิ์
ผลจากภาวะมีบุตรน้อย!ร.ร.ประถมฯไต้หวัน 39 แห่งมีนักเรียนใหม่แห่งละ1 คน 10 แห่งไม่มีเลยแม้แต่คนเดียว

      กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)เปิดเผยสถิติล่าสุดพบว่า ปีการศึกษา 2562 ที่เพิ่งเปิดภาคการศึกษาเมื่อช่วงต้นเดือนก.ย.ที่ผ่านมา มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งสิ้น 210,000 กว่าคน อย่างไรก็ดีพบว่า มีโรงเรียนประถมฯ 39 แห่งมีนักเรียนชั้น ป. 1 แห่งละเพียง 1 คน เพิ่มจากปีที่แล้วที่มี 34 แห่งและยังมี ร.ร.ประถมฯอีก  10  แห่งที่ไม่มีนักเรียนใหม่เพิ่มเลย เพิ่มจากปีที่แล้วที่มี 7 แห่ง ทำให้ต้องพิจารณาว่าอาจต้องให้นักเรียนชั้น ป. 1 ไปเรียนรวมกับชั้น ป. 2 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งจัดทำรูปแบบการเรียนการสอนแบบคละชั้น ให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้

     ทั้งนี้ปัจจุบันทั่วไต้หวันมีโรงเรียนประถมศึกษาประมาณ 2,500 กว่าแห่ง ประมาณ 1 ใน 3 ทั้งโรงเรียนมีนักเรียนไม่ถึง 100 คน ดังนั้นในอนาคตมีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบคละชั้นมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีโรงเรียนบางแห่งเริ่มทดลองใช้แล้ว โดยเป็นการรวมชั้น ป. 1กับชั้น ป. 2 และ ชั้น ป.3 กับ ป.4 ซึ่งการเรียนการสอนรูปแบบใหม่นี้ช่วยให้เด็กได้เรียนภายใต้บรรยากาศที่มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้ว ยังมีข้อดีที่เด็กไม่ต้องย้ายไปเรียนไกลบ้านเหมือนวิธีการยุบไปรวมกับโรงเรียนอื่น นับเป็นหนึ่งในผลกระทบที่เกิดจากภาวะมีบุตรน้อยของชาวไต้หวันที่นับวันจะเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore