กต. ไต้หวันย้ำได้รับสารอวยพรวันชาติจากนายกฯ ญี่ปุ่นจริง แต่ไม่อาจบันทึกอย่างเป็นทางการได้

  • 09 October, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
นางโอวเจียงอัน (歐江安) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน

            สำนักงานไต้หวันประจำฟูกูโอกะ ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน เมื่อสองวันก่อน และได้รับสารอวยพรวันชาติจากนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น จนเป็นที่ฮือฮากันไปทั่วนั้น ในวันนี้ นางโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้เปิดแถลงข่าวด่วนว่า ไม่จำเป็นต้องไปวกวนกับประเด็นสารอวยพรนี้มากนัก ประเด็นสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนของโทรเลขสารอวยพรครบถ้วนตามกระบวนการหรือไม่

            นางโอวฯ ระบุว่า "หลายฝ่ายให้ความสนใจว่า สารอวยพรวันชาติจากนายกฯ ญี่ปุ่นฉบับนี้เป็นของจริงหรือของปลอม จึงขอร้องทุกฝ่ายอย่าได้วนเวียนอยู่กับปัญหานี้ เราได้ชี้แจงแล้วว่า สำนักงานไต้หวันฯ ได้รับโทรเลขอวยพรวันชาตินี้จริง"

            อย่างไรก็ดี รายงานข่าวระบุว่า ในเมื่อได้รับสารอวยพรจริง ทำไมเมื่อนำมาแสดงในงานเลี้ยงอย่างเปิดเผยแล้ว แต่ตอนนี้กลับบอกว่าโทรเลขอวยพรดังกล่าวมิได้มาจากทำเนียบนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น นางโอวฯ ตอบว่า การตอบเช่นนี้ก็เป็นการตอบด้วยท่าทีที่รอบคอบของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น"

            นางโอวฯ ระบุว่า  "รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้บันทึกสารอวยพรดังกล่าวไว้ในบันทึกทางการของตน เนื่องจากไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันจึงต้องดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบ ขั้นตอนทุกอย่างต้องสมบูรณ์ ต้องมีการรับรองจากทางการ หากญี่ปุ่นไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการ ไต้หวันก็ไม่อาจบันทึกเป็นสารอวยพรที่เป็นทางการในสถิติโทรเลขอวยพรวันชาติของไต้หวัน สาธารณรัฐจีนได้"

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore