ผู้นำไต้หวันย้ำ ไต้หวันยินดีจับมือพัฒนาเศรษฐกิจด้วยความปรองดองอย่างยั่งยืน

  • 09 October, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ปธน. ไช่อิงเหวิน ให้การต้อนรับ Sandra Oudkirk (ซ้าย) รองผู้ช่วย รมว. กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกของ สหรัฐฯ ซึ่งดูแลกิจการในภาคพื้นหมู่เกาะแปซิฟิก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน

          ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้กล่าวย้ำขณะให้การต้อนรับ Sandra Oudkirk รองผู้ช่วย รมว. กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกของ สหรัฐฯ ซึ่งดูแลกิจการในภาคพื้นหมู่เกาะแปซิฟิก ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน ในวันนี้โดยระบุว่า ในการประชุมประชาพิจารณ์สภาผู้แทนราษฎร สหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้ว ท่านได้กล่าวว่า ไต้หวันเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จของประชาธิปไตย เป็นหุ้นส่วนที่วางใจได้ และเป็นพลังแห่งความดีงามของโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่ถึงครึ่งปีก็มาเยือนไต้หวัน ยิ่งแสดงให้เห็นถึงจุดยืนการสนับสนุนไต้หวันของสหรัฐฯ ที่แจ่มชัดยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้นำไต้หวันยังได้ขอบคุณรองผู้ช่วย รมว. กต. สหรัฐฯ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแปซิฟิกระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ร่วมกันรักษาเสถียรภาพและความมั่นคง ตลอดจนคุณค่าในภูมิภาคนี้ ขณะเดียวกันก็เข้าร่วมการประชุมอวี้ซานฟอรั่มเข้าใจถึงความร่วมมือและการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันกับประเทศมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวัน

            ปธน. ไช่ฯ ระบุว่า "ประเด็นหลักของการประชุมเอเปกปีนี้ก็คือการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มคน สร้างโครงสร้างแห่งอนาคต ซึ่งข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้กล่าวย้ำว่า ไต้หวันยินดีร่วมมือกับสหรัฐฯ และประเทศที่มีอุดมการณ์เดียวกัน รับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้โครงสร้างเอเปก ร่วมกันยกระดับสิทธิทางเศรษฐกิจของสตรีให้สูงขึ้น ช่วยเหลือเอสเอ็มอีปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และหลอมละลายเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเชื่อมต่อคุณค่าทั่วโลก ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งการปรองดองและเป็นไปอย่างยั่งยืนด้วย"  

            ส่วนทางด้าน Sandra Oudkirk ได้กล่าวตอบว่า "แม้ตอนนี้ไต้หวันกับสหรัฐฯ ยังต้องมีการทำความเข้าใจกันในเรื่องของการค้าแบบทวิภาคี แต่ตนก็ขอบอกตรง ๆ ว่า ไต้หวันเป็นหุ้นส่วนที่รักษาคำมั่นสัญญาในอินโดแปซิฟิกและขอบเขตทั่วโลก สหรัฐฯ ให้คำมั่นว่า จะสนับสนุนหุ้นส่วนที่วางใจได้ของสหรัฐฯ ร่วมกันอุทิศคุณูปการให้แก่ความท้าทายและการค้าการลงทุนอย่างเสรีในขอบเขตทั่วโลก" 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore