close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

รัฐบาลเตรียมแก้ร่างกฎหมายการช่วยเหลือในพื้นที่ป่าและภูเขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

  • 24 October, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
รัฐบาลเตรียมแก้ร่างกฎหมายการช่วยเหลือในพื้นที่ป่าและภูเขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
รัฐบาลเตรียมแก้ร่างกฎหมายการช่วยเหลือในพื้นป่าและภูเขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

        สภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีนประกาศนโยบายเกี่ยวป่าและภูเขา เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางเข้าไปใกล้ชิดกับพื้นที่ป่า ภูเขา และธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แต่ล่าสุดวันนี้ (24 ตุลาคม) สภาบริหารไต้หวันได้มีการอนุมัติให้ทำการแก้ไขร่างกฎหมายว่าด้วยการชดเชยของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองต่อความเสี่ยงในพื้นที่สาธารณะ โดยหากประชาชนเข้าไปในเขตพื้นที่ภูเขา พื้นที่ทางน้ำ และพื้นที่สาธารณะตามธรรมชาติ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปหรือยังไม่ได้จัดการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนภัยอันตรายต่างๆ อย่างเป็นทางการ หรือประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายด้วยความสมัครใจ รัฐบาลจะไม่รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายหรือช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายใด้ที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าเป็นการเข้าไปแบบหมู่คณะโดยได้รับอนุญาตถูกต้อง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้น แต่กลับเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหาย รัฐบาลจะเข้าไปรับผิดชอบดูแลและจ่ายค่าชดเชยให้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องปรับแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายดังกล่าว จากนั้นจะนำเข้าหารือกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ก่อนเดือนมิถุนายนปีพ.ศ.2563

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore