close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ปธน. มาร์แชลล์ ย้ำสัมพันธ์ไต้หวันมั่นคง แม้มีแรงกดดันจากจีน

  • 25 October, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ปธน. มาร์แชลล์ ย้ำสัมพันธ์ไต้หวันมั่นคง แม้มีแรงกดดันจากจีน
ในวันที่ 25 ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งไต้หวัน สาธารณรัฐจีนให้การต้อนรับ ปธน. ไฮน ของหมู่เกาะมาร์แชลล์(Hilda C. Heine)photo:CNA,Taiwan

Hilda C. Heine ปธน. สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนไต้หวันเน้นว่า แม้เผชิญการเมืองที่ซับซ้อนและการกดดันจากจีนแผ่นดินใหญ่ แต่หมู่เกาะมาร์แชลล์มีความหนักแน่น สัมพันธ์ภาพกับไต้หวันมั่นคงไม่คลอนแคลน

ในวันที่ 25 ปธน. ไช่อิงเหวิน แห่งไต้หวัน สาธารณรัฐจีนให้การต้อนรับ ปธน. ไฮน ของหมู่เกาะมาร์แชลล์ ปธน. ไช่กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณ รัฐสภาของมาร์แชลล์ผ่านญัตติสนับสนุนความสัมพันธ์สองฝ่ายและสนับสนุนไต้หวันในเวทีนานาชาติ รวมทั้งขอบคุณต่อ John M. Silk รมว. ต่างประเทศ ของมาร์แชลล์ที่กล่าวสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์กรที่เป็นประโยชน์ในสหประชาชาติ ปธน. ไช่เน้นว่าไต้หวันจะยึดมั่นอุดมการณ์ประชาธิปไตยและอุทิศประโยชน์ต่อไปในภูมิภาคอินโดแปซิฟิค

ปธน. ไฮน ของมาร์แชลล์ได้กล่าวตอบว่า หากขาดไต้หวันในการสนับสนุน มาร์แชลล์ก็คงไม่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ นางรู้สึกขอบคุณมาก ในฐานะมิตรที่มั่นคงของไต้หวัน ในอนาคตจะช่วยออกเสียงสนับสนุนไต้หวัน และต่อต้านอำนาจเผด็จการที่คุกคามเสรีภาพประชาธิปไตยในภูมิภาคหรือทั่วโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore