:::

GCTF เร่งหาแนวทางบริหารพลังงาน ไต้หวันจับมือสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

  • 20 November, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
GCTF เร่งหาแนวทางบริหารพลังงาน ไต้หวันจับมือสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย
GCTF เร่งหาแนวทางบริหารพลังงาน ไต้หวันจับมือสหรัฐฯ ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย

            ไต้หวันกับสหรัฐฯ จัดงานสัมมนาว่าด้วยการบริหารพลังงานอย่างเป็นมิตรในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ภายใต้กรอบ "องค์กรความร่วมมือและการฝึกอบรมทั่วโลกหรือ GCTF เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ กรุงไทเป ซึ่งเป็นเวทีที่มีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นและออสเตรเลียเข้าร่วมด้วย นาย W. Brent Christensen ผอญ. สนง. เอไอที ประจำไต้หวัน ระบุว่า กิจกรรม GCTF จะเป็นเวทีในการร่วมมือกันระหว่างสหรัฐฯ ไต้หวัน ญี่ปุ่นและพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ร่วมกันเผชิญหน้ากับประเด็นของโลก และจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาและเติบโตของพลังงานภายใต้โครงการ  "Asia Enhancing Development and Growth through Energy" (EDGE) รัฐบาลให้การสนับสนุนความปลอดภัยด้านพลังงาน ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในตลาดพลังงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งช่วยเหลือพันธมิตรกำหนดนโยบายพลังงานบนพื้นฐานด้านการตลาดและเป็นไปอย่างโปร่งใส

            นาย W. Brent Christensen ระบุว่า "เราหวังว่าไต้หวัน ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและประเทศอื่น ๆ จะร่วมมือกันกระชับความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคนี้ร่วมกัน เรามีคำมั่นสัญญาร่วมกันที่จะผลักดันโครงสร้างการบริหารพลังงานด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปอย่างยั่งยืน ทำให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีเสรีภาพ เปิดกว้าง และเจริญรุ่งเรือง"

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore