:::

ไต้หวันขอบคุณ สว. สหรัฐฯ ดันกฎหมายที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน

  • 27 November, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ไต้หวันขอบคุณ สว. สหรัฐฯ ดันกฎหมายที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน
ไต้หวันขอบคุณ สว. สหรัฐฯ ดันกฎหมายที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน

          สืบเนื่องจากนาย Rafael Edward "Ted" Cruz วุฒิสมาชิกของสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่งเข้าร่วมงานฉลองวันชาติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา ได้เตรียมแผนการเสนอร่างกฎหมายมที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน ได้แก่ กฎหมาย Taiwan Symbols of Sovereignty Act. (SOS) เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มีต่อไต้หวัน ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้หน่วยงานรัฐจัดวางธงชาติไต้หวันในสถานที่ราชการได้ นั้น นางโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้แสดงความขอบคุณสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ที่พยายามใช้ทุกวิถีทางในการสนับสนุนไต้หวัน

            กฎหมายดังกล่าว เพื่อยกเลิกกฎระเบียบข้อห้ามที่มีต่อไต้หวัน อันเนื่องมาจากนโยบาย "จีนเดียว" ซึ่งหากกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐฯ แล้ว ก็จะทำให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม ของสหรัฐฯ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่การทูต เจ้าหน้าที่ด้านการทหารของไต้หวัน ได้รับอนุญาตให้สวมเครื่องแบบและสัญญลักษณ์ของทางการไต้หวันเข้าไปยังสถานที่ราชการของสหรัฐฯ ได้  

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore