:::

มท.ไต้หวันเผย ชาวฮ่องกงยื่นขอพำนักในไต้หวันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20%

  • 02 December, 2019
  • กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์
มท.ไต้หวันเผย ชาวฮ่องกงยื่นขอพำนักในไต้หวันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20%
มท.ไต้หวันเผย ชาวฮ่องกงยื่นขอพำนักในไต้หวันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20%

     เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. คณะกรรมาธิการมหาดไทย สภานิติบัญญัติไต้หวัน สาธารณรัฐจีน จัดประชุมพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสัญชาติบางมาตรา และได้เชิญเฉินจงเยี่ยน (陳宗彥) รมช.กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม สวี่อวี้เหริน (許毓仁) ส.ส.พรรคก๊กมินตั๋งได้ตั้งกระทู้ถามถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวฮ่องกงยื่นขอพำนักอาศัยหรือย้ายถิ่นฐานยังไต้หวัน นายเฉินจงเยี่ยนตอบกระทู้ถามว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีชาวฮ่องกงยื่นขอพำนักอาศัยหรือย้ายถิ่นฐานยังไต้หวันมากขึ้นอย่างเสถียร อัตราการขอพำนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากสถิติเดือนม.ค.-ต.ค. 2562 มีชาวฮ่องกงยื่นขอพำนัก 4,633 คน ได้รับอนุญาต 4,352 คน ยื่นขอย้ายถิ่นฐาน 1,231 คน ได้รับอนุญาต 1,189 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มาศึกษาต่อไต้หวัน โดยสัดส่วนของผู้ที่จบการศึกษาแล้วทำงานต่อค่อนข้างสูง นายเฉินจงเยี่ยนระบุว่า ผู้ย้ายถิ่นฐานที่มาลงทุนหลังจากยื่นคำขอแล้ว จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบการลงทุน กระทรวงเศรษฐการ ให้สามารถจัดตั้งบริษัทหรือลงทุน แต่ไม่สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ในฮ่องกงได้เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องหารือกับคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้ง ว่าเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดในอดีต จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมหรือไม่

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore