:::

รัฐสภายุโรปผ่าน 2 ญัตติที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน

  • 05 December, 2019
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
รัฐสภายุโรปผ่าน 2 ญัตติที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน
สหภาพยุโรป

รัฐสภายุโรปผ่าน 2 ญัตติที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน

        คณะกรรมาธิการต่างประเทศ รัฐสภายุโรปได้มีมติรับรองกฎหมาย 2 ฉบับที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน เมื่อวานนี้

        ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนได้ผลักดันนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้น” ขยายอิทธิพลของตนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสังคมประชาธิปไตย ทำให้การเมืองในยุโรปจับตามองเป็นพิเศษ

        ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการต่างประเทศรัฐสภายุโรป โดยสมาชิกฝ่ายเสรี และประชาธิปไตย ร่วมกันจัดตั้งเป็น “สหพันธ์พรรคฝ่ายเสรีประชาธิปไตย” หรือ ALDE กลายเป็นกลุ่มพลังที่ 3 ในรัฐสภายุโรป มีนักการเมืองอาวุโสจำนวนไม่น้อยเข้าร่วมในสหพันธ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นนาย Charles Michel ประธานคณะกรรมการบริหารอียู และได้รับรองญัตติ “กระชับความร่วมมือในยุโรปรับมือกับการเติบใหญ่ของจีน” ที่เอเธนส์ เมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมีสาระเกี่ยวกับการแสดงความวิตกกังวลต่อการแทรกแซงกิจการภายในไต้หวันของจีน กระทั่งต้องการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยของไต้หวันด้วย

        กรรมาธิการต่างประเทศ รัฐสภายุโรป ได้รับรองรายงาน “นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงร่วมกัน” (CFSP)  และ “นโยบายความมั่นคงและการป้องกันร่วม” (CSDP) โดยรายงานทั้งสองฉบับย้ำความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์กับเอเชียตะวันออกและอาเซียน เรียกร้องให้อาศัยสันติวิธีแก้ปัญหากรณีพิพาทในทะเลตะวันออกและทะเลจีนใต้  ตลอดจนบนช่องแคบไต้หวัน รวมทั้งได้แสดงความวิตกกังวลต่อการอาศัยข่าวปลอมและสงครามไซเบอร์ของบรรดาประเทศเผด็จการมาโจมตีการเลือกตั้งของประเทศอื่น ส่งผลกระทบต่อประชาธิปไตยในเอเชีย ตลอดจนได้ย้ำที่จะสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมองค์ระหว่างประเทศอย่างมีความหมายด้วย

        ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ได้ระบุว่า ประเทศในยุโรปต่างตระหนักและเสริมความระมัดระวังต่อภัยคุกคามต่อประเทศประชาธิปไตยของจีน จึงได้เสริมการกระชับความร่วมมือกับไต้หวัน พร้อมกันนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันได้แสดงความขอบคุณต่อรัฐสภายุโรปที่ให้การสนับสนุนไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore