เผยผลสำรวจปีนี้ การปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสในไต้หวันต่ำสุดในรอบ 6 ปี

  • 12 December, 2019
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
เผยผลสำรวจปีนี้ การปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสในไต้หวันต่ำสุดในรอบ 6 ปี

       เว็บไซด์หางานในไต้หวันอย่าง 104 Job Bank ได้เปิดเผยผลสำรวจ การจ่ายเงินโบนัสประจำปีค.ศ.2019 และสถานการณ์การปรับเพิ่มเงินเดือนในปีค.ศ.2020 พบว่าผู้ประกอบการไต้หวัน 94.1% มีการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน คิดเฉลี่ยแล้ว 1.1 เดือน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีค.ศ.2018 ที่มีค่าเฉลี่ย 1.11 เดือน จะเห็นว่าลดลง 0.1 เดือน หรือคิดเป็นค่าแรงได้ประมาณ 2.4 ชั่วโมง และเมื่อเปรียบเทียบกับปีค.ศ.2017 ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี โดยกลุ่มบริษัทด้านการเงินมีอัตราการจ่ายเงินโบนัสประจำปีสูงที่สุดคือ 1.64 เดือน รองลงมาคือเซมิคอนดักเตอร์ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1.31 เดือน

       ส่วนภาพรวมของการปรับเพิ่มเงินเดือนในปีค.ศ.2020 นั้น พบว่ามีกลุ่มผู้ประกอบการ 38% ปรับเงินเดือนเพิ่มให้กับพนักงาน ซึ่งเฉลี่ยแล้วปรับเพิ่มขึ้น 3% ถือเป็นสัดส่วนการปรับเงินเดือนต่ำสุดในรอบ 6 ปีเช่นกัน โดยกลุ่มธุรกิจที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือน 3 อันดับแรกคือ เซมิคอนดักเตอร์, ซอฟต์แวร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการให้คำปรึกษาต่างๆ โดยกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับเงินเดือนที่สูงสุดคือ 4.4% รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง 3.7%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore