ทบวงสิ่งแวดล้อมไต้หวันอุดหนุนหยุดใช้จักรยานยนต์เก่าซื้อใหม่ แก้ปัญหาอากาศเป็นพิษ

  • 13 December, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ทบวงสิ่งแวดล้อมไต้หวันอุดหนุนหยุดใช้จักรยานยนต์เก่าซื้อใหม่ แก้ปัญหาอากาศเป็นพิษ

          ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันประกาศระเบียบการอุดหนุนเลิกใช้ จักรยานยนต์ 2 จังหวะเพื่อซื้อจักรยานยนต์ใหม่เริ่มตั้งแต่  20 กรกฎาคม  2015 ส่งผลให้จักรยานยนต์ 2 จังหวะมีจำนวนลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะ รุ่นที่ 4 ที่ใช้เครื่องยนต์เผาผลาญน้ำมันแบบเก่ายังมีจำนวนมาก ส่วนใหญ่อายุใช้งานเกินกว่า 12 ปีแล้ว ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงขยายการอุดหนุนผู้ที่เลิกใช้ใช้จักรยานยนต์น้ำมันผลิตออกจากโรงงาน ก่อน 30  มิถุนายน  2007 คาดหวัง จะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น

ไช่เมิ้งอวี้ (蔡孟裕) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเสียงและคุณภาพอากาศ ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า คาดว่าปีหน้าจะมีผู้หยุดใช้มอเตอร์ไซค์เก่าเพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่  96,000 คัน จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้  1,052 ตัน

ระเบียบกำหนดว่า ตั้งแต่ปีหน้าประชาชนที่หยุดใช้จักรยานยนต์เก่าผลิตและออกจากโรงงานก่อน 30 มิถุนายน 2007 เพื่อซื้อจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือจักรยานยนต์น้ำมันรุ่นที่ 7 ทบวงสิ่งแวดล้อมจะให้เงินอุดหนุน คันละ 5,000 เหรียญไต้หวัน ซึ่งในปีต่อไปคือ ปี 2021 จะลดการอุดหนุนเหลือคันละ 3,000 เหรียญไต้หวัน ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหวังว่าประชาชนจะรีบหยุดใช้รถรุ่นเก่าในปีหน้า เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และจะได้รับเงินอุดหนุนที่มากกว่า

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore