วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ แก้ปัญหาขาดแคลนผู้พิพากษาในชนบทห่างไกล

  • 13 December, 2019
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ แก้ปัญหาขาดแคลนผู้พิพากษาในชนบทห่างไกล
วีดีโอ คอนเฟอเรนซ์ แก้ปัญหาขาดแคลนผู้พิพากษาในชนบทห่างไกล

          เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนผู้พิพากษาในชนบท ศาลในไต้หวันทดลองการพิพากษาผ่านระบบประชุมทางไกล (วิดีโด คอนเฟอเรนซ์)

ดูให้ดี ผู้พิพากษาหน้าตาแปลกๆ มีจอภาพแสดงใบหน้า ถังโฟ้ง (唐鳳) รมว. ประจำสภาบริหารทดลองเป็นผู้พิพากษาด้วยตนเอง

หุ่นยนต์ผู้พิพากษาไม่ใช่ AI แต่เป็นผู้พิพากษาจริง นั่งบัลลังก์ผ่านระบบวิดีโด คอนเฟอเรนซ์ ศาลท้องถิ่นซื่อหลิน กรุงไทเปทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อการพิพากษาในอนาคต 

ไช่ไฉ่เจิน (蔡彩貞) ประธานศาลซื่อหลินบอกว่า “การซักพยานโดยใช้เทคโนโลยี ได้ผลเช่นเดียวกับการพิพากษาแบบดั้งเดิม  นี่เป็นสิ่งที่พวกเราทดลอง”

ไม่จำกัดเฉพาะผู้พิพากษาทางไกล  การตอบข้อซักถามของพยานทางไกลก็ได้ การประยุกต์เทคโนโลยีช่วยประหยัดเวลา ลดช่องว่างระหว่างศาลกับประชาชน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore