close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

ผู้นำไต้หวันลงนามประกาศใช้กฎหมายต่อต้านการแทรกซึมอย่างเป็นทางการ

  • 15 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
ผู้นำไต้หวันลงนามประกาศใช้กฎหมายต่อต้านการแทรกซึมอย่างเป็นทางการ
ปธน. ไช่ฯ แถลงประกาศใช้ กม. ต่อต้านการแทรกซึมอย่างเป็นทางการ

          เช้าวันนี้ (15 ม.ค. 63) ปธน. ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันได้กล่าวกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังชนะเลือกตั้ง โดยย้ำว่า หลังการเลือกตั้ง การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และในวันแรกของการทำงานหลังการเลือกตั้ง  กระบวนการลาออกของ ครม. ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยผู้นำไต้หวันได้ขอให้ นรม. ซูเจินชาง อยู่ในตำแหน่งต่อไป จะมีช่องว่างไมได้ การเมืองก็จะมีเสถียรภาพ รัฐบาลทำงานด้วยความราบรื่น

            นอกจากนี้ ปธน. ไช่ฯ ยังได้ลงนามประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการแทรกซึม ที่ผ่านการพิจารณาวาระ 3 ของสภาฯ แล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2562 และได้สั่งการให้รัฐบาลทำหน้าที่ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงความวิตกกังวลของฝ่ายต่าง ๆ จัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายนี้อย่างแจ่มแจ้ง และให้มูลนิธิเพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างช่องแคบไต้หวัน หรือ SEF เปิดช่องทางให้ประชาชนให้สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

            ผู้นำไต้หวันระบุว่า "ขอให้สภาบริหารจัดตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้น พิจารณาประกาศให้ทราบว่าพฤติกรรมใดผิดกฎหมาย พฤติกรรมใดไม่ผิดกฎหมาย ให้ประชาชนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น" 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore