:::

สำรวจพบเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งไต้หวันมากที่สุด

  • 16 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
สำรวจพบเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งไต้หวันมากที่สุด
สำรวจพบเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งไต้หวันมากที่สุด

            สมาคมวิจัยช่องแคบไต้หวันซิ่นหมิน ไทเป ได้สำรวจผลกระทบต่อการเลือกตั้งไต้หวันที่ผ่านมา พบว่า 26.7% เห็นว่า เหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งมากที่สุด รองลงมา 21.8% เห็นว่าการเสนอชื่อ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคก๊กมินตั๋ง ส่งผลกระทบสูงสุด อย่างไรก็ดี 59.1% บอกว่า ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของตน

            นายหวงชิงหลง นายกสมาคมฯ ระบุว่า "นอกจาก 59% ที่บอกว่า ไม่มีปัจจัยใดส่งผลต่อการตัดสินใจของตนแล้ว 27% เห็นว่า เหตุการณ์ประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกงทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่จะเลือกใคร นอกจากนี้ มีถึง 15% ที่บอกว่า การผ่านกฏหมายต่อต้านการแทรกซึมก่อนการเลือกตั้งของพรรครัฐบาล  15% ส่งผลต่อการตัดสินใจของตน ส่วนกรณีหวางลี่เฉียง สปายจีนที่หนีไปลี้ภัยที่ออสเตรเลียก็ทำให้ 12% เปลี่ยนความตั้งใจเดิมของตน"

            การสำรวจดังกล่าว สำรวจความเห็นของประชาชนอายุ 20 ปีขึ้นไป ใน 22 หัวเมืองในไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-14 ม.ค. 2563 จำนวน 1,070 ราย ระดับความน่าเชื่อถือ 95% คลาดเคลื่อนบวกลบ 3%

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore