close
Rti Thaiดาวน์โหลด Rti App
Open
:::

กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ขอบคุณรัฐสภายุโรป ผ่านญัตติเป็นมิตรกับไต้หวัน

  • 16 January, 2020
  • กฤษณัย ไสยประภาสน์
กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ขอบคุณรัฐสภายุโรป ผ่านญัตติเป็นมิตรกับไต้หวัน
กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ขอบคุณรัฐสภายุโรป ผ่านญัตติเป็นมิตรกับไต้หวัน

            รัฐสภายุโรป ได้มีมติที่เป็นมิตรต่อไต้หวัน โดยผ่านรายงานว่าด้วยความปลอภัยและการต่างประเทศ หรือ Common Foreign and Security Policy และนโยบายความมั่นคงและการป้องกันประเทศ หรือ Common Security and Defence Policy ซึ่ง นางโอวเจียงอัน โฆษก กต. ไต้หวัน ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในการแถลงข่าววันนี้ โดยระบุว่า หลังการเลือกตั้งไต้หวัน 2020 ผ่านพ้นไปแล้ว รัฐสภายุโรปได้มีมติ 2 ญัตติ ซึ่งมีสาระสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมกิจกรรมองค์กรระหว่างประเทศ และแสดงความวิตกต่อการที่รัฐเผด็จการต่างชาติอาศัยการปล่อยข่าวปลอมและอินเตอร์เน็ตโจมตีคุกคามประชาธิปไตยในเอเชีย และเรียกร้องให้ทะเลจีนตะวันออก ทะเลจีนใต้ และช่องแคบไต้หวันต้องอาศัยสันติวิธีมาแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ลงรอยกัน ย้ำการเล็งเห็นความสำคัญต่อความปลอดภัยและประชาธิปไตยในภูมิภาค ซึ่งมีความหมายเป็นพิเศษ และเป็นศักราชใหม่ที่สำคัญด้วย

            นางโอวฯ ระบุว่า "ไต้หวันจะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในยุโรปและประเทศที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ร่วมกันปกป้องประชาธิปไตย และคุณค่าแห่งเสรีภาพ ร่วมกันส่งเสริมเสถียรภาพ สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรือง"

            ส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับการเจรจาความตกลงโครงสร้างการค้าและการลงทุนระหว่างไต้หวันกับสหรัฐฯ หรือ TIFA หรือ ความตกลงการค้าทวิภาคี หรือ BTA ล้วนเป็นทิศทางที่ กต. ไต้หวันกำลังมุมานะพยายาม โดยจะอาศัยช่องทางที่มีอยู่ทำความเข้าใจกับฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อให้เปิดการเจรจาในระดับสูงระหว่างกันในประเด็น TIFA และหวังว่าการเจรจา BTA จะมีการเปิดการเจรจาขึ้นด้วย แต่มิได้หมายความว่า การไม่ได้เปิดประชุมระดับสูงจะไม่มีการทำความเข้าใจกัน ไต้หวันยังคงอาศัยช่องทางต่าง ๆ ทำความเข้าใจและเจรจกับฝ่ายสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore