:::

EU เรียกร้องเปิดรับไต้หวันเข้าร่วม WHO

  • 31 January, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
EU เรียกร้องเปิดรับไต้หวันเข้าร่วม WHO
องค์การอนามัย(WHO)เจนีวา

หลังจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น แคนาดาและประเทศที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงไต้หวันแสดงท่าทีสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์การอนามัยโลก (WHO) สหภาพยุโรป (EU) แสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมองค์การอนามัยโลก (WHO) เช่นกันกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหภาพยุโรป (EEAS) แถลงวันที่ 30  ในภาวะโรคระบาดลุกลาม ไต้หวันควรได้รับการยอมรับ  

Virginie Battu-Henriksson โฆษกนโยบายความมั่นคงกิจการต่างประเทศ  EEAS ตอบคำถามนักข่าว  Central News ของไต้หวันว่า ในภาวะปกติและในภาวะโคโรน่าไวรัสลุกลามที่ภาวะพิเศษ  EU สนับสนุนเต็มที่ต่อการหารือวิธีแก้ปัญหากับพันธมิตรความร่วมมือ ไต้หวันมีเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญ ความสามารถไต้หวันควรได้รับการยอมรับ

กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันแถลงว่า อียูแถลงหลายครั้งว่าไต้หวันมีอุดมการณ์ที่ใกล้เคียงกับอียู อียูสนับสนุนไต้หวันเข้ามีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก และเปิดเผยต่อสาธารณะหลายครั้งสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมอนามัยโลกในฐานะสมาชิกสังเกตการณ์ พวกเราจะร่วมมือกับ EU ต่อไป ส่งเสริมความสัมพันธ์สองฝ่าย

โอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน “กล่าวว่าพวกเราเรียกร้องอย่างจริงใจองค์การอนามัยโลกควรเชิญผู้เชี่ยวชาญไต้หวันเข้าร่วมประชุมโคโรนาไวรัส และ เชิญไต้หวันเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลกในฐานะสมาชิกสังเกตการณ์”

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore