ก.สาธารณสุขไต้หวันสั่งปรับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจกักกัน 10,000 TWD

  • 13 February, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ก.สาธารณสุขไต้หวันสั่งปรับผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการตรวจกักกัน 10,000 TWD

        จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 หรือเคยเดินทางเข้าไปพำนักอาศัยในพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า ต้องยินยอมเข้ารับการตรวจกักกันภายในที่พักอาศัยของตนเองเป็นเวลา 14 วัน โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกับติดตั้ง GPS บนมือถือระบุตำแหน่งติดตามตัวบุคคล เพื่อป้องกันให้ผู้เข้ารับการตรวจกักกันเดินทางออกนอกบริเวณที่ได้กำหนดไว้

        ล่าสุดเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันตรวจเจอว่า กลุ่มคนที่อยู่ระหว่างเข้ารับการตรวจกักกันภายในที่พักอาศัยของตนเองได้ละเมิดกฎระเบียบ ไม่ยินยอมให้ระบุ GPS ติดตามตัวบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือว่ามีความผิดตามกฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาตราที่ 58 ต้องระวางโทษปรับเป็นเงิน 10,000-150,000 เหรียญไต้หวัน ดังนั้นกลุ่มผู้ที่ต้องทำการตรวจกักกันตนเองในบ้านเนื่องจากเคยมีประวัติเข้าไปในพื้นที่แพร่ระบาดชั่วคราวจำนวน 5 ราย จึงถูกสั่งปรับคนละ 10,000 เหรียญไต้หวัน ขณะที่อีก 1 ราย ถูกสั่งปรับเป็นเงิน 60,000 เหรียญไต้หวัน เพราะเป็นผู้เข้ารับการตรวจกักกันที่มีความเสี่ยงสูงจากมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 โดยมีความผิดตามกฎหมายป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาตราที่ 48 ต้องระวางโทษปรับเป็นเงิน 60,000-300,000 เหรียญไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore