ไต้หวัน-สาธารณรัฐเช็ก ลงนามข้อตกลงหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซ้ำซ้อน มีผลบังคับใช้ 2021

  • 13 February, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ประธานาธิบดีไมลอส ซีแมน (Miloš Zeman) ของสาธารณรัฐเช็ก

       ในวันนี้ (13 กุมภาพันธ์) กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเปิดเผยว่า ข้อตกลงว่าด้วยการหลีกเลี่ยงและป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนระหว่างไต้หวันกับสาธารณรัฐเช็ก (ADTA) ซึ่งผู้แทนของทั้งสองฝ่ายก็ได้เริ่มหารือเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในข้อตกลงดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคม ค.ศ.2017 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2020 (ตามเวลาในท้องถิ่น) ประธานาธิบดีไมลอส ซีแมน (Miloš Zeman) ของสาธารณรัฐเช็ก ก็ได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2021 เป็นต้นไป

       กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการจัดเก็บภาษีด้วยความเป็นธรรม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศ โอกาศด้านการค้า การจ้างงาน และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสาธารณรัฐเช็กถือเป็นประเทศที่ 16 ในทวีปยุโรปต่อจากโปแลนด์, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี, ฮังการี, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนียตอนเหนือ, สโลวาเกีย, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน และสหราชอาณาจักร ที่ทำการลงนามข้อตกลงหลีกเลี่ยงและป้องกันการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกับไต้หวัน

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore