ไต้หวันกวาดล้างซื้อขายเนื้อสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ป้องกันการระบาด COVID-19

  • 14 February, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
กรมป่าไม้ได้มอบหมายทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเจียอี้ (嘉義大學) ทำการวิจัยพัฒนาวิธีทดสอบเนื้อสัตว์ป่า

กรมป่าไม้ของไต้หวันชี้ว่า มีผู้กล่าวว่าโรค COVID-19 มาจากกินเนื้อสัตว์ป่า หรือมนุษย์ทำให้ไวรัสกลายพันธุ์ แม้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด แต่ประชาชนหวาดระแวงการกินเนื้อสัตว์ป่า

เมื่อ 40 ปีก่อน ในไต้หวันมีร้านอาหารเนื้อสัตว์ป่ามาก ต่อมามีการประกาศกฎหมายอนุรักษ์สัตว์ป่า ผลักดันจริงจังผ่านมาหลายปี การล่าสัตว์ป่าและค้าสัตว์ป่าจึงลดลง

กรมป่าไม้แถลงว่า ปัจจุบันยังมีการกวาดล้างการล่าและการค้าสัตว์ป่า แต่ในการตรวจสอบเนื้อสัตว์พนักงานปฏิบัติหน้าที่ ต้องเก็บตัวอย่างแล้วส่งห้องปฏิบัติการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบใช้เวลา 2 ชั่วโมงจึงจะตรวจทราบแหล่งที่มาของเนื้อได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กรมป่าไม้ได้มอบหมายทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเจียอี้ (嘉義大學) ทำการวิจัยพัฒนาวิธีทดสอบเนื้อสัตว์ป่า ได้แก่ แพะ ชะมด เก้งจีน ลิงแสม และลิ่น รวม 5 ชนิด ใช้เทคนิก Recombinase Polymerase Amplification (RPA) ร่วมกับกระดาษทดสอบและสารทดสอบ ภายใต้อุณหภูมิ 37-42 องศาเซลเซียส รู้ผลภายใน 20 นาที 

ในขั้นตอนต่อไปเมื่อตรวจรับรองวิธีการทดสอบแล้ว และทำการผลิตกระดาษทดสอบในปริมาณมาก คาดว่าปลายปีจะเริ่มใช้ได้เทคนิกนี้ได้

ตามกฎหมายในไต้หวัน ผู้ที่ซื้อขายสัตว์ป่าอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย จะถูกปรับ จำคุก 6 เดือนถึง 5 ปี ปรับ 3 แสน ถึง 1.5 ล้านเหรียญไต้หวัน 

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore