:::

ไต้หวันหยุดรับทัวร์จีนชั่วคราว Tigerair งดบินมาเก๊าตลอดเดือนเมษายนนี้

  • 20 February, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
ไต้หวันหยุดรับทัวร์จีนชั่วคราว Tigerair งดบินมาเก๊าตลอดเดือนเมษายนนี้
ไต้หวันหยุดรับทัวร์จีนชั่วคราว Tigerair งดบินมาเก๊าตลอดเดือนเมษายนนี้

      เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (COVID-19) ทางกรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน จึงออกมาแถลงว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดจะหยุดให้บริการไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ซึ่งรวมถึงกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนที่เดินทางไปเปลี่ยนเครื่องในประเทศอื่นด้วย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงและมาเก๊าจะหยุดให้บริการไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปเปลี่ยนเครื่องในประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ประกาศดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ให้ขยายตัวออกไปเป็นวงกว้าง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนก็จะได้รับการป้องกันการแพร่เช่นกัน

     ทั้งนี้การที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสองฝั่งช่องแคบหยุดชะงักก็ส่งผลให้สายการบินที่ให้บริการระหว่างสองฝั่งช่องแคบหลายเที่ยวบินหยุดในบริการเช่นกัน โดยล่าสุดสายการบิน Tigerair ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือของไชน่าแอร์ไลน์ ก็ประกาศระงับบริการเที่ยวบินไป-กลับจากเถาหยวน ไทจง และเกาสง ถึงมาเก๊าทั้งหมดระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน พ.ศ.2563 หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยประกาศยกเลิกที่ยวบินไปกลับเถาหยวน-มาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ.2563 และเที่ยวบินจากไปกลับจากไทจงและเกาสงถึงมาเก๊าระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม พ.ศ.2563 แล้ว ผู้โดยสารที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของสายบินเพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือคืนตัวเครื่องบินได้ ตามกฎระเบียบที่สายการบินกำหนด

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore