CDC สหรัฐฯ ชี้ ไต้หวันเข้าข่ายการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน

  • 20 February, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
CDC สหรัฐฯ ชี้ ไต้หวันเข้าข่ายการแพร่ระบาดโควิด-19 ในชุมชน

      สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในไต้หวัน ที่ยืนยันผู้ติดเชื้อล่าสุด 24 ราย ซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้ว 1 รายนั้น ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ หรือ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ก็ออกมาระบุว่า สถานการณ์ไต้หวันเข้าข่ายลักษณะการแพร่ระบาดในชุมชน (Community spread)  ชัดเจน เพราะผู้ติดเชื้อบางรายในไต้หวันไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ และบางรายไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าตนเองรับเชื้อมากจากที่ใด แต่กระนั้นทาง CDC ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพระดับเตือนภัยการท่องเที่ยวในไต้หวัน จากรายงานของ CDC ยังพบว่า ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไทย และเวียดนาม ก็ถูกจัดอยู่ในสถานะมีการแพร่ระบาดในชุมชนเช่นเดียวกันกับไต้หวัน

      ด้านนายเฉินสือจง (陳時中) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันออกมาเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดในชุมชน (community spread) จะต้องประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ลักษณะคือ 1.พบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันไม่ได้ว่าได้รับเชื้อมาจากที่ใด 2.จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศมากกว่าผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 3.มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นแบบห่วงโซ่ และ 4.มีการติดเชื้อพร้อมกันเป็นหมู่คณะในหลายพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ไต้หวันเข้าข่ายเพียง 1 ลักษณะเท่านั้น ประชาชนจึงยังมีความเสี่ยงน้อยที่จะติดเชื้อในชุมชนและไม่จำเป็นต้องยกระดับการป้องกันในประเทศ

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore