สื่อญี่ปุ่นรายงานไต้หวันจะได้รับเชิญเข้าร่วม CPTPP

  • 24 March, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
สื่อญี่ปุ่นรายงานไต้หวันจะได้รับเชิญเข้าร่วม CPTPP

สื่อ Nikkei Asian Review ของญี่ปุ่นรายงานว่า ไต้หวันจะได้รับเชิญเข้าร่วม ความตกลงครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ญี่ปุ่นต้องการเชิญไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย เพราะไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของญี่ปุ่น ในขณะเดี่ยวกันจะเชิญ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ด้วย กระแสข่าวชี้ว่าเดือนสิงหาคม ปีนี้ จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม CPTPP ที่เม็กซิโก ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมอนุมัติประเทศที่ต้องการเข้าร่วมสมาชิกเป็นวาระสำคัญ 

ต่อกรณีนี เติ้งเจิ้นจง (鄧振中)  รมว. ประจำสภาบริหารบอกว่า ถือเป็นข่าวดีต่อไต้หวัน แต่ไม่ใช่เพียงญี่ปุ่นเชิญก็เพียงพอ ไต้หวันจะต้องเตรียมพร้อมต่อไป การทำข้อตกลงที่เกินกว่า 2 ประเทศมีความยาก และอาจมีอุปสรรคที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ 

สมาชิก CPTPP 11 ประเทศ มีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน (ร้อยละ 6.7 ของประชากรโลก) และมี GDP กว่า 11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 13 ของ GDP โลก) ญี่ปุ่นเป็นแกนนำ และประเทศอื่นๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู เม็กซิโก บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ลงนามสรุปผลความตกลงเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ เมืองซานติอาโก ประเทศชิลี ประกอบด้วยประเด็นการค้า 30 บท ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ อาทิ การเปิดตลาดสินค้าในระดับสูงร้อยละ 95-99 ของรายการสินค้าทั้งหมด การเปิดตลาด การค้าบริการและการลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ นโยบายการแข่งขัน ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยปัจจุบันมี 7 ประเทศที่ได้ให้สัตยาบันความตกลงแล้ว ได้แก่ เม็กซิโก ญี่ปุ่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และเวียดนาม ส่งผลให้ความตกลง CPTPP มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore