การรถไฟไต้หวันหยุดจำหน่ายตัวไม่ระบุที่นั่งช่วงเทศกาลเช็งเม้ง เพื่อลดความแออัด

  • 26 March, 2020
  • มนภรณ์ ไชยวุฒิ
การรถไฟไต้หวันหยุดจำหน่ายตัวไม่ระบุที่นั่งช่วงเทศกาลเช็งเม้ง เพื่อลดความแออัด

      สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การรถไฟไต้หวันต้องออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมสำหรับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเช็งเม้ง โดยนอกจากจะห้ามจำหน่ายตั๋วยืนแล้ว ยังจะไม่มีการจำหน่ายตั๋วแบบไม่ระบุที่นั่งในขบวนรถไฟแบบระบุที่นั่งด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความแออัดของผู้โดยสารในแต่ละโบกี้ ส่วนผู้ถือบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบัตรโดยสารแบบกำหนดเวลายังสามารถใช้งานตามกฎระเบียบปกติ โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน พ.ศ.2563 ซึ่งครอบคลุมถึงขบวนรถเสริมอีก 166 ขบวน ที่เริ่มจำหน่ายตั๋วมาตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมด้วย

      นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการห้ามให้เช่าพื้นจัดกิจกรรมในทุกสถานี, เปลี่ยนก๊อกน้ำเป็นระบบอัตโนมัติ, งดให้บริการตู้น้ำดื่มสาธารณะ, ประชาชนสามารถคืนหรือเปลี่ยนตั๋วได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม และจะติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยระบบอินฟาเรดบริเวณสถานีหลักอีก 22 แห่ง ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore