ทำเนียบ ปธน. ไต้หวันยินดีและขอบคุณ สหรัฐฯ ผ่าน TAIPEI Act

  • 27 March, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
ทำเนียบ ปธน. ไต้หวันยินดีและขอบคุณ สหรัฐฯ ผ่าน TAIPEI Act (Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act) Photo: FB ปธน. ไช่อิงเหวิน

ปธน. โดแนล ธรัมป์ ของสหรัฐฯ ลงนามกฎหมายการคุ้มครองและส่งเสริมระหว่างประเทศต่อพันธมิตรไต้หวันปี 2019 (Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019”)  ในวันที่ 26 มีนาคม หวงจ้งเอี้ยน (黃重諺) โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีแถลงในวันที่ 27 ว่า กฎหมายนี้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของสหรัฐฯ วันที่ 4 และ 11 มีนาคม หลังจาก ปธน. ทรัมป์ลงนาม ถือว่ามีผลเป็นกฎหมายในประเทศของสหรัฐฯ การที่สหรัฐฯ สนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์พันธมิตรและกิจการต่างประเทศต่อไต้หวัน ทำเนียบ ปธน. รู้สึกยินดีและขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ทางด้านโอวเจียงอัน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่า ความสัมพันธ์ไต้หวัน-สหรัฐฯ มีความแนบแน่น ในช่วงที่ผ่านมาสองฝ่ายกระชับความสัมพันธ์มั่นคงมากขึ้น ขยายแนวลึกในทุกด้าน เป็นความร่วมมือพันธมิตรระดับโลก

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore