บริษัทไบโอเทคโนโลยีของไต้หวัน ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ตรวจสอบเชื้อโควิด-19

  • 22 May, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
GeneResearch Biotechnology บริษัทไบโอเทคโนโลยีของไต้หวัน ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ตรวจสอบเชื้อโควิด-19

เพื่อตอบสนองความต้องการอุปกรณ์รับมือต่อการระบาดโควิด-19 สำนักงานอาหารและยา หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ได้เร่งสนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ป้องกันโรคและเครื่องมือทดสอบตรวจเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 30 เมษายน ได้อนุมัติการจดทะเบียนเครื่องวิเคราะห์และสารทดสอบนิวเคลียร์อิคผลิตในไต้หวันรายแรกเพื่อตรวจเชื้อโควิด-19

GeneResearch Biotechnology บริษัทผู้ผลิตได้บริจาคเครื่องวิเคราะห์ 5 เครื่อง ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคได้ส่งเครื่องวิเคราะห์ดังกล่าวไปยังเกาะรอบนอก เสริมความสามารถในการตรวจเชื้อโควิด-19 รับมือโรคระบาด

หวังป๋ออวี้ (王博譽) เจ้าหน้าที่สำนักงานอาหารและยาบอกว่า เนื่องจากเกาะรอบนอกมีกำลังคนและอุปกรณ์น้อยกว่าส่วนกลาง การส่งอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ไปยังเกาะรอบนอก เช่น จินเหมิน มาจู่ เหลียนเจียง เป็นต้น จะเสริมความสามารถการป้องกันโรคระบาดได้

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore