การจัดอันดับต่อต้านการค้ามนุษย์ ไต้หวันได้รับการยอมรับอยู่ในระดับ 1 ติดต่อกัน 11 ปี

  • 26 June, 2020
  • แสงชัย กิตติภูมิวงศ์
การจัดอันดับต่อต้านการค้ามนุษย์ ไต้หวันได้รับการยอมรับอยู่ในระดับ 1 ติดต่อกัน 11 ปี

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลกปี 2020 จัดอันดับ 180 กว่าประเทศทั่วโลก ไต้หวันอยู่ในระดับ 1 (Tier 1) เป็นที่ยอมรับติดต่อกัน 11 ปี กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันแถลงข่าวในวันที่ 26 การปราบปรามค้ามนุษย์ได้ผลดี การปกป้องสิทธิมนุษยชนของไต้หวันเป็นค่านิยมที่ไต้หวันดำเนินการอย่างเต็มที่ งานด้านต่างๆ บรรลุผลสะท้อนให้เห็นในดัชนีสำคัญด้านต่างๆ

กระทรวงมหาดไทยแถลงด้วยว่า ปธน. ไช่อิงเหวินในสมัยดำรงตำแหน่ง รอง รนม. ในปี 2007 ได้กำกับดูแลเพื่อจัดประชุม “รายงานสภาบริหารประสานการต่อต้านค้ามนุษย์” เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลกับองค์กรภาคเอกชน ประชุมเป็นประจำเพื่อทบทวนในเรื่องการค้ามนุษย์ ไต้หวันจึงมีพื้นฐานที่ดีในการป้องกันการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงมหาดไทยแถลงว่า เวทีประชุมสภาบริหารตั้งแต่มกราคมปีที่แล้วได้มีการหารือในเรื่องการค้ามนุษย์ เสนอ โครงการปฏิบัติการคุ้มครองใหม่ปี 2019 - 2020 ซึ่งมีหน่วยงานส่วนกลางจาก 16 แห่ง เพิ่มเป็น 19 แห่ง ประกอบด้วย สภาตุลาการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการการเกษตร เป็นต้น และองค์กรภาคเอกชนทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันการป้องกันการค้ามนุษย์

กระทรวงมหาดไทยแถลงว่ารายงานการจัดอันดับมีการแนะนำไต้หวันให้เสริมความเข้มแข็งในด้านการจัดการเรือประมง โดยเฉพาะการประมงน่านน้ำสากล ป้องกันการกดขี่แรงงานประมง ระงับการเก็บค่าบริการและค่านายหน้า เป็นต้น กระทรวงมหาดไทยชี้ว่า การประชุมในปลายปีนี้จะมีการกำหนดแผนปฏิบัติการ 2.0 ผลักดันงานต่อต้านการค้ามนุษย์ที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น

ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุดmore